Kolumni: Miksi lappeenrantalaisessa metsässä haisee kannabis ja 18 muuta kysymystä pilvestä harmaille pukumiehille- ja naisille

Kasi Skyttä

Kolumni: Miksi lappeenrantalaisessa metsässä haisee kannabis ja 18 muuta kysymystä pilvestä harmaille pukumiehille- ja naisille

Huppupäinen nuorukainen harppoi ripeästi pusikkoon. Mitä niin hämärää tai hävettävää oli tekeillä, että ulkoilijaa väistääkseen piti painua pöpelikön puolelle?

Vasta kohdalla tajusin: Nuoriso oli pimeässä metsässä polttamassa pilveä.

Kannabis jatkaa yleistymistään tasaisesti. Ei ole tavatonta törmätä kannabiksen käyttöön esimerkiksi lappeenrantalaisessa metsässä arki-iltana. Maailmalla kannabiskieltojen puretaan, myös huumesodistaan tunnetuissa Yhdysvalloissa.

Virallisen Suomen kannabiskanta säilyy kuitenkin muuttumattomana: Jo käyttö on huumerikos, josta voi saada enimmillään puolen vuoden vankeustuomion. Se on ainakin osasyy, miksi nuoriso käyttää kannabista pimeässä.

Virallisen Suomen pitäisi miettiä suhtautumistaan kannabikseen. Ei ole mitään hyötyä toistaa kehäpäätelmää, jossa todetaan kannabiksen olevan kiellettyä, koska se on kiellettyä.

Yhtä hyödyttömiä ovat laillistamista puoltavat argumentit, joita ei perustella muulla kuin perstuntumalla. Nämä kaikki on kuultu, miten tästä eteenpäin?

Vain yhdellä kysymyksellä on väliä: Millä lainsäädännöllä kannabiksesta on mahdollisimman vähän haittaa? Kaikki muut argumentit ovat toissijaisia.

Tätä kysymystä pohtimaan tarvitaan monialainen työryhmä, jonka tehtävänä olisi määrittää kansakunnan kanta kannabikseen. Työryhmä koostuisi harmaista, arvovaltaisista pukumiehistä ja -naisista.

Tulokset koottaisiin raportiksi, josta olisi iloa aina, kun keskustelut alkavat kiertää tuttua kehää. Se loisi pohjan lakimuutoksille tai sille, miksi lakeja ei muuteta.

Laaja-alaisella kannabisryhmällä riittää työtä. Osaan kysymyksistä on jo olemassa tutkimusnäyttöä, osasta pitäisi hankkia asiantuntija-arviot.

Yksi tärkeimpiä on erotella puhutaanko dekriminalisoinnista, jolloin esimerkiksi kannabiksen käyttö ei olisi rikos vai jopa laillistamisesta, jolloin päihdettä voisi myydä vaikka Alkossa.

Kun työryhmä miettii kannabiksen haittoja, pitää ainakin linjata voiko kannabiksen rinnastaa sallittuihin päihteisiin kuten alkoholiin ja tupakkaan. Jos kannabiksella on ihmiskehoon vakavammat vaikutukset satunnaisessa tai pitkäaikaisessa käytössä, ainakaan laillistaminen ei voi olla vaihtoehto.

Entä onko kannabis koukuttavampaa kuin alkoholi? Tai miten kannabis vaikuttaisi väkivaltarikollisuuteen, jos se olisi sallittu päihde alkoholin rinnalla. Vähentäisikö dekriminalisointi kannabiksen käyttöön liittyviä muita rikoksia, esimerkiksi varkauksia?

Vähenevätkö ammattirikollisten tulovirrat, jos kannabis laillistetaan? Entä miten käyttäjiin, etenkin nuoriin, vaikuttaa se, että kannabista hankkiakseen ei enää joudu olemaan tekemisissä ammattirikollisten kanssa edes välillisesti?

Miten dekriminalisointi vaikuttaisi poliisiin, kun yhdenlainen rikos poistuisi laista? Auttaisiko se poliisia keskittymään muihin tutkintoihin ja ennaltaehkäisyyn? Entä voiko kannabista käyttänyt autoilija syyllistyä perusmuotoiseen rattijuopumukseen kuten nykyisin, vai pitäisikö teko katsoa aina törkeäksi?

Ylipäänsä: Miten iso osa kannabiksen haitoista on seurausta sen laittomuudesta, kun kaikki siihen liittyvä on automaattisesti alamaailman temmellyskenttää?

Jos laillistamiseen päädytään, missä kannabista myytäisiin: Olisiko valtiolla kannabismonopoli vai edistettäisiinkö kannabisyrittäjyyttä? Missä määrin laittoman kannabiksen kasvatus ja trokaus jatkuisi? Ja millaisia tulovirtoja laillisen kannabiksen kasvatus toisi maatalousyrittäjille?

Toisiko laillistaminen investointeja Suomeen? Entä turisteja, vai olisiko kannabiksen laillistaminen enemmänkin mainehaitta? Voisiko kannabiksesta saatavat verotulot ohjata päihdeongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn?

Ja jos työryhmä suosittelee, ettei kannabislakeja muuteta, miten nuoret saataisiin pois pimeistä pilvenpolttopuuhista? Olisiko heidät parempi ohjata esimerkiksi mietojen alkoholijuomien ääreen baarimikon valvovan silmän alle?

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan verkkotuottaja.