Kimmo Tiilikainen kolumni: Yksinäisyys syö miestä ja naista

Elena Liseytseva

Kimmo Tiilikainen.
Kimmo Tiilikainen.

THL:n mukaan yli 400 000 henkilöä aikuisväestöstä tuntee olonsa yksinäiseksi. Lapsista ja nuorista peräti noin joka kymmenes kärsii voimakkaasta ja jatkuvasta yksinäisyydestä. Nuo luvut ovat aivan liian suuria, vaikka Euroopan mitassa suomalaisten yksinäisyyden tuntemus on toisiksi pienintä.

Yksinäisyys on ihmiselle elämänlaatua heikentävä asia. Se on huolestuttavaa myös kansanterveyden näkökulmasta, koska siitä aiheutuu vakavia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ongelmia. Yksinäisyys on myös suuri riskitekijä syrjäytymiselle.

Yksinäisyyteen ei ole yhtä ratkaisua, eikä sitä voi korjata rahalla.

Itsensä yksinäiseksi tuntevia on kaikissa ikäryhmissä lapsista vanhuksiin. Elämän muutoskohdat kuten eläköityminen, lapsen kanssa kotiin jääminen tai työttömäksi joutuminen ovat riskitilanteita. Lähimmäisenrakkautta ei voi lailla turvata, mutta yksinäisyyttä vähentäviä toimia on mietittävä laajasti yhteiskunnan palveluissa.

Yksinäisyyden torjuminen on tärkeää yhteisen hyvinvointimme kannalta. Sitä pohtii myös hallituksen asettama Juho Saaren eriarvoisuutta torjuva työryhmä. Asiaan voidaan vaikuttaa muun muassa asumisratkaisuilla ja yhteisöllisyyttä lisäävällä toiminnalla. Maan eri alueiden tai jopa kaupungin osien välisen eriarvoistumisen vähentäminen on tärkeä askel. Samoin se, että työttömyys on saatu laskemaan ja yhä useampi saa töitä. On hienoa, jos elämän edellytykset kuten työ ja koti löytyvät sieltä, missä omat sosiaaliset suhteet ovat.

Yksinäisyyteen ei ole yhtä ratkaisua, eikä sitä voi korjata rahalla. Ihmiset ja syyt yksinäisyyteen ovat erilaisia. Järjestöjen vapaaehtoistoiminta on mittaamattoman arvokasta. Myös päätöksenteossa on tehtävä töitä sen eteen, että jokainen ihminen pysyy yhteiskunnassa mukana. Yhteiskunnan tukiverkkojen vahvistaminen on välttämätöntä. Toimivilla sote- ja mielenterveyspalveluilla onkin tärkeä rooli yksinäisten ihmisten terveyden tukemisessa ja elämänlaadun parantamisessa.

Yhdenvertaisten palveluiden turvaamiseksi tarvitaan maakunta- ja sote-uudistus, jotta ihmiset saavat apua asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Sosiaalisen tasa-arvon lisääminen ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat haasteita, jotka on ratkaistava.


Kimmo Tiilikainen
kimmo.tiilikainen@ym.fi
Kirjoittaja on asunto-, energia ja ympäristöministeri (kesk.).