Kokki: Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita

Kai Skyttä

Kokki: Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita

Valinnanvapautta on käytetty tällä viikolla monessa perheessä. Ammatillisen koulutuksen ja lukion yhteishaku on tältä keväältä päättynyt. Nuoret ovat olleet vaikean valinnan ääressä. Mikä minusta tulee isona ja mikä on se ammatti, joka työllistää tulevaisuudessakin? Elämän suuria valintoja tehdään ensimmäisen kerran jo nuorena. Ohjaako ammatin valintaa kaverit ja vanhemmat vai aito kiinnostus alasta?

Työpaikoilla ei usein ole resursseja opettaa harjoittelijalle teorian ja käytännön perusteita.

Amisreformi! Ammatillinen koulutus uudistui vuoden alusta. Opiskelu siirtyy enemmän työpaikoilla oppimiseksi ja entinen työharjoittelu muuttui koulutussopimukseksi. Samalla tutkintojen määrä puolittui uudistuksen myötä. Parhaimmillaan työssäoppiminen antaa sekä työnantajalle että opiskelijalle tilaisuuden tutustua ja voi johtaa työsuhteeseen.

Yrittäjänä näen uudistuksessa myös haasteita ja jopa uhkia. Oppilaitoksissa opetettavien tuntimäärien vähentyessä on vaara, että ammattiin tarvittava perustieto jää saamatta. Työpaikoilla ei usein ole resursseja opettaa harjoittelijalle teorian ja käytännön perusteita. Jo ennen tätä uudistusta opiskelijoilla on ollut haasteita saada harjoittelupaikka, eikä se uudistuksen myötä ole ainakaan helpottunut. Tarvitaan entistä enemmän keskustelua ja työelämän tarpeiden kuuntelua yritysten ja oppilaitosten välillä.

Työelämä muuttuu ja monipuolistuu huimaa vauhtia. Onko opiskelemaani ammattiani enää viiden vuoden päästä olemassakaan? Valmistunko jo valmiiksi menneisyyteen? Mitä jos ryhtyisinkin yrittäjäksi? Näihin kysymyksiin ja haasteeseen on meidän kaikkien vastattava; yritysten, opiskelijoiden ja oppilaitosten. Muutokset aina pelottavat, mutta vielä pelottavampaa on, jos ei pysty muuttumaan. Tarvitaan rohkeutta uudistua.

Minna Kokki

Kirjoittaja on Etelä-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja.

Kommentoidut