Lukijalta: Kikkailua jäähallin rahoituslaskelmissa

Kun tarkastellaan minkä tahansa rakennushankkeen kustannuksia, on heti aluksi erotettava toisistaan hankkeen varsinaiset rakennuskustannukset ja rahoitus. Esitettyjen kustannusarvioiden mukaan Lappeenkadun vaihtoehto maksaa 57,3 miljoonaa euroa ja Kisapuiston vastaava 43,2 miljoonaa. Erotus on siis 14,1 miljoonaa euroa Kisapuiston hyväksi. Se, miten suuri hankkeen nettorahoitustarve loppujen lopuksi on, riippuu muista siihen kohdistuvista rahoituslähteistä, joita ovat esimerkiksi kansalaiskeräykset tai lahjoitukset.

Työryhmä on laskelmissaan käyttänyt vanhaa hyvää konstia ottamalla rahoitukseen mukaan myytävät rakennusoikeudet, arviolta 6,75 miljoonaa euroa, jolloin Lappeenkatu- vaihtoehdon kustannukset saadaan alenemaan ja rahoitustarve alenemaan. Jäljelle jää enää kysymys siitä, tuleeko rakennusoikeuksien myynti ylipäänsä kohdentaa jonkin rakennushankkeeseen vai tulouttaa kaupungin kassaan normaalina kiinteistökaupan myyntituottona. Jotta kikkailuilta vältytään, kassaan tulouttaminen on oikea ratkaisu. Valtionavustus taas kohdentuu kumpaankin hankkeeseen yhtä suurena ja vain jäähallin rakentamiseen, joten se oikeutetusti alentaa rahoitustarvetta.

Näyttää siltä, että työryhmän tehtävänä ei ole ollut arvioida hankkeiden vaikutusta kaupunkikuvaan. Kun tähän kuitenkin suunnitelmien kehittyessä on jossain vaiheessa pakko paneutua, tulee olemaan erittäin mielenkiintoista nähdä arvio erityisesti Lappeenkatu-vaihtoehdosta. Toisin kuin Kisapuistossa, puolueettomasti tehty analyysi kertoo vääjäämättä siitä, miten Lappeenkadun jäähallin rakentaminen tulee ruhjomaan kaupungin keskustaa. Aikaisemmin tämän lehden palstoilla esittämäni mielikuva mahalleen laskeutuneesta ilmalaivasta ei näytäkään olevan kovin kaukaa haettu!

Seppo Aho, Lappeenranta