Lukijalta: Näpit irti ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta

Ansiosidonnainen työttömyysturva on vapaaehtoista vakuutusta. Työttömyysturvan perusosa – peruspäiväraha on valtion verorahoista rahoittamaa sosiaaliturvaa, joka kauan jatkuttuaan vaihtuu työmarkkinatueksi.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ydin on työntekijän johonkin työttömyyskassaan maksama jäsenmaksu, joka määräytyy vakuutusmatemaattisesti kassan toimialan työttömyysriskin mukaan.

Ei kai siniset halua korvata liikennevakuutuksesta kaikkia ruttujansa?

Ansiosidonnaisesta päivärahasta työttömyyskassan osuus kattaa noin 5,5 prosenttia. Ansiosidonnaisen päivärahan peruspäivärahan määrää vastaavan osan valtio maksaa verovaroista. Puuttuvan osan ansiopäivärahasta maksaa työttömyysvakuutusrahasto, joka kerää veroluonteista maksua työnantajilta ja työntekijöiltä.

Ajatus, että kaikille työttömille tulisi maksaa ansiosidonnaista päivärahaa on absurdi, koska vapaaehtoisen vakuutuksenottajan pitäisi olla oikeutettu vakuutusmaksuaan vastaavaan etuuteen. Jos ajatellaan, että työttömyysvakuutusrahastolle maksetut työntekijöiden ja työnantajien maksamat varat pitäisi jakaa jotenkin ansiosidonnaisina työttömyysturvaetuuksina kaikille työttömille, pitäisi joko etuuden tasoa alentaa tai maksuja korottaa. Maksujen korotus merkitsisi niin sanotun verokiilan kasvua, mikä heikentää työllisyyttä.

Vaatimus peruspäivärahan saajille maksettavasta ansioturvaelementistä kumpuaa työntekijän työttömyysvakuutusmaksusta, joka tilittyy Työttömyysvakuutusrahastolle, joka puolestaan siirtää työttömyyskassoihin kuulumattomien osuuden Kelalle työttömyysturvamenojen katteeksi.

Selvitysmies esittää, että kassaan kuulumattoman ansiopäiväraha voisi olla 5,5 prosenttia, kassan osuutta, alhaisempi. Jotta asia tulisi vielä ongelmallisemmaksi, peruspäivärahan suuruus on osa ansiopäivärahaa. Koska kysymys on vakuutuksesta, aktuaarisesti eron tulisi olla suurempi kuin tuo 5,5 prosenttia.

Ajatus kaikille maksettavasta ansioturvasta ei ole aivan uusi. Keskusta on säännönmukaisesti härnännyt ay-liikettä ajatuksella. Että nyt sinisetkin! Vaalien läheisyyden ymmärtää, mutta tässä leikitään tulella työmarkkinajärjestöjen kanssa. Ei tarvita enää yhtään poliittista lakkoa.

Autoissa kasko-vakuutus on samanlainen vapaaehtoinen vakuutus. Ei kai siniset halua korvata liikennevakuutuksesta kaikkia ruttujansa?

Iikko B. Voipio, Taipalsaari

Uusimmat uutiset