Lukijat: Tervetuloa tiedon valtatielle

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on jo vuosien ajan tarjonnut avointa yliopisto-opetusta tekniikassa ja kauppatieteissä. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja oman osaamisen täydentämiseksi tai väyläopinnot, joiden perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi LUT:n koulutusohjelmiin. Vastaavaa toimintaa löytyy muistakin suomalaisista yliopistoista.

Näin ollen avoimen yliopistomme kautta tutkinto-opiskelijaksi tähtäävä väylä ei siis ole uusi tempaus, toisin kuin Katkeroitunut tutkinto-opiskelija mielipidekirjoituksessaan (Etelä-Saimaa 26.7.) luo kuvaa. Sekä kauppatieteisiin että tekniikan koulutusohjelmiimme on mahdollista hakea ilman pääsykoetta suorittamalla alakohtaisesti määritellyt väyläopinnot. Väyläopiskelijaksi ei tarvitse erikseen hakea, mutta samoin kuin LUT Highway -väylällä, myös muilla avoimen yliopistomme opintojaksoilla on kiintiöt. Niidenkin paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tutkinto-opiskelijaksi tähtäävä väylä ei ole uusi tempaus.

Uutta on se, että nyt ensimmäistä kertaa järjestettävällä LUT Highway –väylällä opinnot edellyttävät läsnäoloa yliopistossa ja esimerkiksi orientaatiojaksolle osallistumista. Ilahduttavan moni on valmis sitoutumaan yhteiseen tahtiin opintojen suorittamisessa ja on valmis tavoittelemaan ennalta määrättyä keskiarvoa, kauppatieteissä 3,2 ja tekniikassa 2,0, LUT:n tutkinto-opiskelijaksi päästäkseen. Tutkinto-opiskelijaksi pääseminen avoimen yliopiston väylää pitkin vaatii kovaa työtä ja paneutumista, eikä ole silloinkaan automaatio. Uutta on sekin, että lukuvuonna 2018—2019 avoin yliopistomme on kaikille maksuton.

Tutkinto-oikeuden tavoitteleminen on arvokas asia myös rahallisesti. Yksilökohtaisesti määräytyviin tukiin tai etuuksiin enempää kantaa ottamatta on tiedossa, että opintojen tuissa arvostetuimpia on Kelan myöntämä ateriatuki, jonka turvin opiskelija voi ruokailla erittäin huokealla hinnalla. Tätä tukea saavat tutkinto-opiskelijat.

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö LOAS vuokraa syksyn ruuhka-aikaan asuntoja ainoastaan peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville tutkinto-opiskelijoille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n velvoittavien ohjeiden mukaisesti. Avoimen yliopiston opiskelijat eivät kuulu tähän joukkoon. Kun asuntoja alkaa vapautua ja jonot ovat hälvenneet, yleensä helmikuun paikkeilla, asuntoja vuokrataan seuraavaan syksyyn asti kenelle tahansa asuntoa tarvitsevalle, vaikka lyhytaikaisestikin.

Jaana Sandström, vararehtori, koulutus, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Joonas Grönlund, toiminnanjohtaja, Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö