Lukijalta: Eläkeputkea tarvitaan

Valtiovarainministeriön virkamiesten elokuussa julkaisemassa esityksessä kaavaillaan kovia toimenpiteitä ikäätyneiden työntekijöiden osalle. Jo moneen kertaan heikennetty työttömyysturvan lisäpäiväoikeus eli työttömyyseläkeputki saattaa olla lopullisen lakkautusuhan alla. Samoin kuin vasta pari vuotta käytössä ollut mahdollisuus osittaiseen, varhennettuun eläkkeeseen.

Ehdotetut toimenpiteet ja toimenpiteiden kohderyhmä tuntuvat huonosti harkituille. On ensiarvoisen tärkeää, että meillä on työkalu jolla pystytään antamaan ikääntyneille irtisanotuille siedettävä taloudellinen turva kun tuotantolaitoksia suljetaan. Irtisanottujen viisikymppisten työllistyminen on jo riittävän vaikeaa ja työttömyyseläkeputken kohdalla puhutaan 62 vuotiaiden ja sitä vanhempien tilanteesta.

Monasti tällaiset toimintansa lopettavat tuotantolaitokset ja menetetyt työpaikat sijaitsevat pienillä, jo valmiiksi rakennemuutoksesta kärsivillä paikkakunnilla. Korvaavia työpaikkoja ei löydy. Ei edes nuoremmille irtisanotuille. Nämä ovat heillekin ajolähtötilanteita ja muutto työn perässä muualle on usein ainoa ratkaisu. On kuitenkin turha kuvitella, että kuusikymppinen työllistyisi edes paikkakuntaa vaihtamalla. Vuosikymmenten työuran jälkeen harvalla terveys tai suorituskyky on entisenlainen. Tämä on riski myös työnantajille ja epämääräiset, työttömyysputken vaihtoehdoksi esitetyt heitot ”työssä jaksamisen kehittämisestä” tuskin lisäävät rekrytointi-intoa.

Kaikki irtisanomiset eivät liity yritysten ja tuotantolaitosten lopettamiseen vaan mukana on myös muita taloudelliseen ja tuotannolliseen tilanteeseen liittyviä yt-menettelyitä. Silloin kun toimintaansa jatkavalta työpaikalta irtisanotaan iäkäs työntekijä, pääsääntöisesti hänen työtään jatkaa joku nuorempi.

Työ ja sen tekeminen on jatkuvassa murroksessa. Etenkin teollisuudessa automaation sekä digitalisaation myötä iäkkäämpien työntekijöiden on monasti vaikea omaksua kaikkea sitä uutta mitä alati muuttuva työ vaatii. Työttömyysputki on ollut monelle tervetullut ratkaisu jos he kokevat etteivät pärjää työssään enää entiseen tapaan. Uuden nuoren työntekijän palkkaaminen, tai nuoren työntekijän työpaikan säilyminen, voi tehdä irtisanomisesta myös helpommin hyväksyttävän irtisanotulle.

Suomalaisen yhteiskunnan ja sen tulevaisuuden kannalta on varmasti parempi vaihtoehto työllistää nuoria, kuin miettiä putken poistoa. On nöyryyttävää laittaa kuusikymppisiä irtisanottuja erilaisille työllistymiskursseille joiden hyödyttömyyden tietävät sekä kurssitettavat, että kurssien vetäjät. Siitä prosessista ei tule koskaan niitä tuhansia uusia työllisiä joiden työtä Suomi oikeasti tarvitsee. Tämän vuoksi on toivottavaa, että tulevasta budjettiriihestä saadaan sellaisia työllisyyttä tukevia toimenpiteitä joilla on oikeasti merkitystä. Uusia sosiaaliloukkuja pitkän työuran tehneille emme kaipaa.

Timo Byman

Kouvola

Juha Kapiainen

Lemi