Lukijalta: Transihmisten terveydenhuolto ei saa ottaa takapakkia

Palko eli Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto on valmistellut suosituksen, joka koskee transihmisten sukupuolidysforian lääketieteellistä hoitoa.

Palko linjaa mm. että ennen lähetteen saamista transpolille sukupuoliristiriidan hoidon tarvetta tulisi arvioida ja tarjota ristiriitaan psykososiaalista tukea ensin oman kunnan terveysasemalla. Tällöin riskinä on sekä alueellinen epätasa-arvo että asiattoman kohtelun kohtaaminen, sillä terveydenhuollon osaaminen sukupuolen moninaisuudesta ei ole tällä hetkellä riittävällä tasolla. Onko Lappeenrannassa terveydenhoidon ammattilaisia koulutettu sukupuolen moninaisuudesta?

Lääkärin asenne sukupuolivähemmistöjä kohtaan ei saa vaikuttaa arkistenkaan vaivojen hoitoon, jotta sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen ei joutuisi muita heikompaan asemaan tai jopa välttelisi terveydenhoitohenkilökunnan kohtaamista syrjinnän pelon takia.

Transnuorten tilanne on myös huolestuttava. Palkon suosituksessa hoidon tarjoajia rohkaistaan alaikäisten hoidon suhteen pidättäytyvyyteen. Sukupuolivähemmistöön kuuluvalla nuorella on oltava oikeus määrätä omasta kehostaan. Hormoniblokkerit on taattava niitä toivoville kansainvälisen suosituksen mukaisesti.

Transihmisillä on joidenkin tutkimusten mukaan merkittävästi kohonnut itsemurhariski. Nuoren riskiä voidaan usein jo vähentää sillä, että hänen identiteettinsä otetaan vakavasti ja hän pääsee asiantuntevaan tutkimuspaikkaan.

Christina Nenonen

Lappeenranta Pride ry:n hallituksen pj