Lukijalta: Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon suunnittelu pitää alkaa puhtaalta pöydältä

Uutinen siitä, että Lappeenrannan kaupunki aikoo tulevaisuudessa purkaa jätevetensä Saimaaseen, oli epämiellyttävä yllätys. Samoin oli se, että kaupunkiorganisaatio aikoo hyväksyä asian pelkällä olankohautuksella.

Allekirjoitamme Harri Manskisen kommentin, että Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon suunnittelu pitää alkaa nyt puhtaalta pöydältä. Tällöin prosessin pitää sisältää myös ympäristövaikutusten arviointi.

Venäjä-kortin käyttämien tässä yhteydessä on surullista.

Tulee kuitenkin muistaa, että vesipuitedirektiivi on astunut voimaan jo vuonna 2015 ja siitä eteenpäin Saimaan ekologisen tilan pitäisi olla kauttaaltaan hyvä. Edes kaupungin omien arvioiden mukaan itäisellä Pien-Saimaalla näin ei ole. Teollisuuspäästöjen aiheuttama huono-välttävä-tyydyttävä vedenlaatu tuskin kohenee johtamalla Saimaaseen myös kaupungin omat jätevedet. Nykyinen lainsäädäntö ei myöskään mahdollista sitä, että aiheutuvaa haittaa ja huonoa vedenlaatua voitaisiin perustella saatavilla säästöillä.

Allekirjoittaneet osallistuivat vuosina 2013 –14 kaupungin jätevesien purkamista käsittelevän yva-ohjausryhmään toimintaan. Siinä yhteydessä kävi ilmi, että kaupunki hakee nyt pelkästään halvinta ratkaisua. Arvioinnissa sivuutettiin myös potentiaalisia purkuvaihtoehtoja kuten Saimaan kanava, joka on todennäköisesti halvin ja vähiten ympäristövaikutuksia aiheuttava vaihtoehto. Puhdistamo voidaan silloin rakentaa kanavan läheisyyteen esimerkiksi Kukkuroinmäelle, jonne myös puhdistamon lietettä tällä hetkellä kuljetetaan.

Lisäksi unohtui, että jo vuonna 2011 kaupunki oli päättänyt hakea purkulupaa Vuokseen, missä konsulttiyrityksen mukaan laimeneminen olisi niin tehokasta, ettei haitta-ainepitoisuuksia voisi edes havaita käytetyin mittausmenetelmin. Siksi Venäjä-kortin käyttämien tässä yhteydessä onkin surullista. Eihän Venäjä ole edes allekirjoittanut valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia säätelevää Espoon sopimusta.

Julkisuudessa on jo ehditty suitsuttaa, miten vähän vaikutuksia Lappeenrannan jätevesien johtamisella Saimaaseen olisi. Niinpä ehdotamme, että LUT:in huipputekniikalla puhdistetut kaupungin jätevedet ohjattaisiin seuraavaksi kaupunginlahdella sijaitsevaan suihkulähteeseen ja kaupunki lähtee yliopiston kanssa mukaan ehdolle Euroopan vihreä pääkaupunki kilpailuun, että saadaan eteläinen Saimaa maailmankartalle.

Pasi Tanskanen, Aarno Karels ja Rauno Iivonen, Lappeenranta

Uusimmat uutiset