Lukijalta: Yhteiseen sotilasvakuutukseen tai sotilasvalaan

Alokaskauden lopulla varusmiehet valitsevat ja antavat joko sotilasvalan tai sotilasvakuutuksen. Ne ovat muuten samoja, mutta sotilasvalan alussa on uskonnollisesti julistuksellinen osuus ”kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä”. Sotilasvakuutuksen vastaava kohta kuuluu: ”kunniani ja omantuntoni kautta”.

Kun sotilasvakuutus ja sotilasvala annetaan erikseen, valintapakko jakaa joukon kahteen osaan. Arkaluontoisen ”uskonasian” valintatilanne saatetaan kokea kiusallisena yksityisyyden suojan näkökulmasta.

Siirtyminen yhteiseen, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti neutraaliin juhlalliseen seremoniaan lisäisi varusmiesten ja sotilaiden yhtenäisyyttä. Kun puolustusvoimain ylipäällikkö eli tasavallan presidentti antaa virkaan astuessa juhlallisen vakuutuksen ilman uskonnollista julistusta, sellainen sopii kyllä myös kaikille varusmiehille ja sotilaille.

Koska sotilasvala-termillä on pitkä historia, kompromissina voisi olla, että sotilasvala nimenä säilytetään, mutta otetaan neutraalin sotilasvakuutuksen teksti ”kunniani ja omantuntoni kautta”. On muitakin ei-uskonnollisia valoja. Toki juhlallisella vakuutuksellakin on pitkät perinteet.

Termistä riippumatta olennaista on, että uusien sotilaiden yhtäläinen juhlallinen velvoittautuminen voi tapahtua kaikille yhteisessä seremoniassa, mikä lisäisi yhteiskunnallista koheesiota ja yhdenvertaisuutta Puolustusvoimissa.

Esa Ylikoski, FM,

yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan jäsen,

Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n pääsihteeri