Lukijalta: Meneillään olevaa ilmastonlämpenemistä ei selitä mikään muu kuin ihmisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt

Ari Hyvönen sortuu kirjoituksessaan (ES 5.8.) tyypillisiin virheisiin, joita muutkin antropogeenisen ilmastonmuutoksen (AGW) kieltäjät esittävät todistaessaan ilmastonmuutoksen luonnonmukaisuutta.

On totta, että ihmisen tuottama hiilidioksidi on vain muutamia prosentteja maapallon tuottamasta hiilidioksidista, mutta Hyvönen ei kirjoituksessaan tuo esille hiilen kiertokulkua ilmakehässä. Kyseessä on tasapainotila ilmakehään vapautuvan ja ilmakehästä kasvillisuuteen ja mereen sitoutuvan hiilidioksidin välillä. Miljoonien vuosien aikana tämä tasapaino oli asettunut CO2-pitoisuuteen 280 ppm ilmassa, jolloin päästöistä ilmaan 100 prosenttia on sitoutunut takaisin maaperään ja mereen. Nyt ihminen on lisännyt päästöä kolme prosenttia, jolloin päästöt ilmaan ovat 103 prosenttia maaperän ja meren sitomiskyvystä. Tämä on aiheuttanut hiilidioksidipitoisuuden nousun 415 ppm:ään 280:sta alle sadassa vuodessa, nousua siis 48 prosenttia. Hiilidioksidipitoisuuden vaikutus ilmaston lämpötilaan on tieteellisesti todistettu fakta, jota ei Hyvönenkään pysty todistamaan vääräksi.

Hyvönen ei kirjoituksessaan tuo esille hiilen kiertokulkua ilmakehässä.

Hyvösen esittämät esimerkit ilmaston lämpenemisistä ja kylmenemisistä viimeisen 1 000 vuoden aikana ovat tunnettujen luonnonilmiöiden aiheuttamia. Ne selittyvät auringon syklisellä säteilyn vaihtelulla ja maan radan syklisillä muutoksilla. Ne eivät todista, etteikö ihmisen aiheuttamaa ilmastokriisiä olisi olemassa.

Hyvösen mainitsemat rahavirrat päästöoikeuskaupassa ovat vain pisara meressä verrattaessa fossiilisten polttoaineiden kaupan rahavirtoihin. Viisi suurinta öljy-yhtiötä sijoittavat vuosittain yli 250 miljoonaa dollaria ilmastonmuutoksen vastaiseen lobbaukseen. Tällä rahalla maksetut tutkijat levittävät väärää tietoa ja tämän propagandan uhrit levittävät sitä edelleen.

Meneillään olevaa ilmastonlämpenemistä ei selitä mikään muu kuin ihmisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Tämän ovat parhaat ilmastotutkijat todistaneet. Tämän vuoksi meidän kaikkien on toimittava nopeasti omien päästöjemme pienentämiseksi!

Ari Ihalainen, Lappeenranta