Lukijalta: Ylämaantien korjauksen loppurahoitus myös kuntoon

Teiden huono kunto on puhuttanut kansalaisia jo pitkään. Valtiovallan toimet tällä hallituskaudella ovat parantaneet tilannetta ja korjausvelan kasvu on saatu pysäytettyä. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Valtava määrä teitä odottaa edelleen korjaamista.

Ylämaantie 3864 Sipari-Vilkjärvi-Pulsa vaatii korjaamista. Tie on meille tienvarren asukkaille kuin napanuora kirkonkylälle. Olemme ajaneet tien korjausta jo pitkään ja muutaman vuoden voimakkaasti Vilkjärven ja lähikylien ja Pulsan kyläyhdistysten kanssa. Tien suurilla liikennemäärillä soratien kunnossapito tulee kalliimmaksi kuin päällystettynä. Olemme tyytyväisiä, kun tie saadaan korjattua, pahimmat kohdat korjattua ja vaarallisimmat mutkat oikaistua sekä asfaltilla päällystettyä. Emme vaadi täysin uutta tietä ja on taloudellistestikin järkevää käyttää mahdollisimman paljon vanhaa tielinjausta, kunhan koko tieosuus tulee kunnolla korjattua ja tie asfaltilla päällystettyä.

Tie on meille tienvarren asukkaille kuin napanuora kirkonkylälle.

Tien korjauksen toimenpidesuunnitelma on valmistunut vuoden alussa ja lausunnot siitä on annettu Ely-keskukselle. Tien suunnittelu käynnistyi keväällä ja on edennyt mittausten ja selvitysten perusteella suunnittelun esittelyvaiheeseen, jossa maanomistajat, tienvarren asukkaat ja kyläläiset voivat esittää toiveita. Hanketyöryhmä on pitänyt jo useamman kokouksen ja yhteistyö suunnittelijoiden Finnmap infran ja Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen kanssa on sujunut todella hyvin.

Tien kunnostukseen saatiin viime vuoden lopulla ”joululahjarahaa” 0,7 miljoonaa euroa. Kiitos siitä kansaedustajillemme Jukka Kopralle ja Ari Torniaiselle sekä valtionvarainvaliokunnan liikennejaokselle. Valitettavasti se ei riitä suunnitellun välin korjaamiseen, vielä tarvitaan lisärahoitusta. Olemme olleet yhteydessä useasti myös liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriin ja hänkin on luvannut viedä tieasiaa eteenpäin. Josko yhteistyöllä liikenneministerin ja alueen kansanedustajien kanssa saisimme lisätalousarvioon tien loppurahoituksen noin kaksi miljoonaa euroa. Tie on viimeinen nelinumeroinen päällystämätön soratie Kaakkois-Suomen alueella. Tien kunnostus on myös Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan liiton puoltama kärkihanke. Nyt on vihdoin meidän vuoro saada rahoitus tien kunnostukseen ja tie kuntoon.

Jari Karhu, kaupunginvaltuutettu (kesk.), MT3864 parantaminen hanketyöryhmän jäsen, Vilkjärvi