Lukijalta: Parikkalan rajanylityspaikan volyymien kasvu vaatii sen kansainvälistämistä

Keskustan työvaliokunta, eduskuntaryhmän työvaliokunta ja keskustan ministeriryhmä ottivat tämän viikon tiistaina kantaa sen puolesta, että Parikkalan rajanylityspaikalle saataisiin kansainvälisen rajanylityspaikan taso ja palvelut. Myös pääministeri Juha Sipilä totesi, että puolueessa ollaan avoimia rajanylityspaikkojen lisäämiselle, kunhan volyymiedellytykset täyttyvät. Sipilän mukaan Parikkalan raja-aseman avaaminen vaatii vielä volyymin selvää kasvua.

Sipilän esittämiin vaatimuksiin rajanylityspaikan volyymien kasvusta on kuitenkin vaikea vastata ilman sen kansainvälistämistä. Nykyisellään Parikkalan rajanylityspaikka on jo melkein saavuttanut kasvunsa rajat. Rajan ylittäminen Parikkalassa on luvanvaraista ja sallittu vain tiettyinä aikoina tiukasti rajatulle joukolle, lähinnä rajanylittävää yritystoimintaa harjoittaville tahoille. Tämä rajoittaa vahvasti rajanylityspaikan volyymin spontaania kasvua.

Nykyisellään Parikkalan rajanylityspaikka on jo melkein saavuttanut kasvunsa rajat.

Tiedotusvälineissä on annettu ymmärtää, että Venäjälle asetettujen pakotteiden aikakaudella Parikkalan rajanylitysten määrä on laskenut. Tilastojen mukaan Parikkalassa liikennemäärä on kuitenkin jo selkeästi ylittänyt ennen pakotteiden aikakautta olleen tason. Vuoden 2013 liikennemääriin verrattuna Parikkalassa rajanylitysten määrä on kasvanut 136 prosenttia ja tänä vuonna Parikkala on 11,9 prosentin kasvullaan Imatran (1,9 % kasvu) lisäksi ainoa rajanylityspaikka, jossa liikennemäärät ovat lisääntyneet. Kasvu voisi olla huomattavasti suurempaa, jos rajanylityspaikka olisi avoin kansainväliselle liikenteelle.

Nykyisellään Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan liikennemäärä on jo liki puolet esimerkiksi Kuusamon kansainvälisestä rajanylityspaikasta. Kansainvälistämisen jälkeen Parikkalasta muodostuisi Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman liikenne-ennusteen (Sito Oy, 02/2015) mukaan itärajan viidenneksi vilkkain rajanylityspaikka Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan jälkeen. Ylityspaikan tarvetta ja merkitystä elinkeinoelämälle korostaa se, että tavaraliikenteen kuljetuksissa siitä tulisi neljänneksi vilkkain rajanylityspaikka.

Kuten keskustan kannanotossakin todetaan, Parikkalan rajanylityspaikka vaatii kehittämistoimia, jotta sille saadaan kansainvälisen rajanylityspaikan taso ja palvelut. Raja-asemien kehittäminen kasvattaa yritys- ja matkailutuloja ja parantaa työllisyyttä ja tuo näin investoinnit moninkertaisesti takaisin.

Sonja Tynkkynen, liikenneasiantuntija, Veli-Matti Kesälahti, Venäjä-asiantuntija, Etelä-Karjalan liitto