Lukijalta: Harrastamattomuutta pitäisi lähestyä lapsen ja nuoren näkökulmasta

Koulujen nyt alkaessa moni aloittaa myös uuden harrastuksen. Eivät kuitenkaan kaikki. Eri selvitysten mukaan 10 –20 prosentilla lapsista ja nuorista ei ole mielekästä harrastusta. Syynä on tutkimusten mukaan harrastusten hinnan lisäksi maantieteellinen etäisyys sekä erilaiset osallistumiskynnykset esimerkiksi toimintarajoitteen takia. Kouluterveyskyselyssä 8-9.-luokkalaisista nuorista 8,5 prosenttia vastaa, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa keskustella.

Hallitusohjelmassa on tartuttu haasteeseen ja luvataan Suomeen harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen. Tarkoitus on luoda Islannin mallista suomalainen toteutus. Koulut ovatkin mainio alusta koordinoida harrastustoimintaa, kunhan muistetaan ettei kaikki harrastustoiminta sovi koulun tiloihin tai kouluaikoihin. Suomessa harrastustoimintaa järjestävät usein vapaaehtoiset, joka jo itsessään lisää paikallista yhteisöllisyyttä, mutta vaikeuttaa harrastusten järjestämistä koulupäivien aikana.

Koululla voisi toimia nuorisotyöntekijä harrastuskoordinaattorina.

Esimerkiksi partiossa kaikki tuhannet toimintaa ohjaavat nuoret ja aikuiset toimivat täysin vapaaehtoisesti ilman palkkiota. On arvioitu, että partiossa tehdään vuosittain kolme miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoisuuden voimaa ei kannata hävittää, mutta harrastamattomuutta pitäisi lähestyä lapsen ja nuoren näkökulmasta. Koululla voisi toimia nuorisotyöntekijä harrastuskoordinaattorina. Henkilö, joka tuntisi koulun arjen, oppilaiden tarpeet ja alueen harrastustoimijat niin koululla kuin sen ulkopuolella.

On tärkeää tukea monipuolisesti eri harrastustoiminnan muotoja ja niitä lapsia ja nuoria, joille harrastamisen kynnys on liian korkea. Meidän tulee mahdollistaa myös niitä harrastusvaihtoehtoja, joissa nuoret saavat järjestää toimintaa omaehtoisesti, ilman suorituskeskeisyyttä. Kun harrastustoimintaa järjestävät vapaaehtoiset, se on myös yhteiskunnalle edullinen tapa saada matalan kynnyksen harrastustoimintaa, jossa maksut ovat maltillisia.

Maria Ruohola, hallituksen puheenjohtaja ja Mirva Matikka, hallituksen jäsen, Suomen Partiolaiset ry