Lukijalta: Turpeen käytön lopettaminen on järjenvastaista

Iikko B. Voipio liittyi surulliseen ”näin kurjistat omien kansalaistemme elämää” -kerhoon lukijakirjoituksellaan missä vaati kotimaisen energialähteemme turpeen käytön lopettamista (ES 24.11.).

Kuten jokainen on varmaan huomannut, meillä Suomessa on meneillään suoranainen kilpailu keksiä keinoja millä voi kurjistaa omaa elämäämme. On esitetty muun muassa saunomisen, autoilun, terveellisen ruuan (liha) ja nyt tämä Voipion kotimaisen edullisen energialähteen kieltoa.

Yhteistä näille on, että ne kuuluvat vääjäämättä kun Suomi lopettaa käytön niin maailma pelastuu -sarjaan. Lähtökohta, että maamme päästöt ovat koko maapallon mittaluokassa täysin merkityksettömät ja vaikka näistä miten tinkisimme ovat saavutetut päästövähennykset vielä mitättömämmät, on täysin unohtunut.

Voipion ehdotus turpeen käytön lopettamisesta on täysin järjen vastainen. Turve on kotimainen energianlähde, mitä järkeä on lopettaa sen käyttö ja tuoda tilalle ulkomailta yhtälailla päästöjä aikaansaavaa hiiltä ja öljyä. Turve on kaiken lisäksi uusiutuva luonnonvara, uusiutuminen kestää vain noin 3 000—10 000 vuotta. Ja suota on Suomessa noin 8,5 miljoonaa hehtaaria, siis lähes pari hehtaaria jokaiselle suomalaiselle.

Nykytekniikalla turpeen nosto ei aiheuta ympäristölle juuri mitään havaittavia vaikutuksia. Jos ajamme Suomen kivikauteen niin jokainen voi miettiä kenen etua se palvelee.

Ei ainakaan meidän omien kansalaistemme etua eikä se myöskään palvele maapallon etua, korkeintaan se tarjoaa muille kansoille hupia kun saavat lukea uutisia todellisten hölmöläisten toiminnasta.

Ari Hyvönen,

Kausala