Tasa-arvo työelämässä taantuu hallituksen päätöksillä

Työ naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi on kyseenalaistettu. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toimet ovat kääntämässä kehityksen suunnan kohti eriarvoisuutta. Työelämä on kaiken tasa-arvon perusta. Tasa-arvo työelämässä edellyttää naisten ja miesten, äitien ja isien yhtäläisiä mahdollisuuksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Sipilän hallituksen perhepoliittiset linjaukset ovat purkamassa edellytykset äitien työhön osallistumiseen. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistaminen merkitsee, ettei perheillä enää ole varmuutta työssäkäynnin edellyttämästä lasten hoidosta ja varhaiskasvatuksesta.

Naiset putoavat pienempipalkkaisiin töihin ja vaille täyttä työeläkettä.

Jotkut kunnat eivät ole tätä linjausta tehneet, kiitos niille siitä. Tämä asettaa perheet ja lapset kuitenkin eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen.

Hallituksen ajama ryhmäkokojen suurentaminen uhkaa lasten turvallisuutta ja laittaa työntekijöiden jaksamisen koetukselle.

Hallitus on väittänyt tukevansa perheiden valinnanvapautta kotihoidon ja julkisen vallan järjestämän varhaiskasvatuksen välillä. Tehdyt päätökset käytännössä estävät valinnanvapauden ja jättävät monelle kotihoidon ainoaksi vaihtoehdoksi.

Työuran katkonaisuus ja työnantajien varovaisuus palkata pienten lasten äitejä erityisesti hyvää työuraa edistäviin tehtäviin ovat este tasa-arvolle.

Naiset putoavat pienempipalkkaisiin töihin ja vaille täyttä työeläkettä.

Naisten aseman heikkeneminen merkitsee myös perheiden ja lasten aseman heikkenemistä. Työttömäksi joutuvien lapsia rangaistaan ottamalla heidät pois omasta päiväkotiryhmästä, osapäivähoidossa oleva lapsi ei ole oikeutettu ruokailuun, laadukas varhaiskasvatus jää entistä harvempien etuoikeudeksi.

Sari Melkko puheenjohtaja, Kouvola, Virpi Torniainen, varapuheenjohtaja, Lappeenranta, Kaakkois-Suomen Demarinaiset

Uusimmat uutiset