Lukijalta: Ihmisiä ja yrityksiä houkutteleva Lappeenranta

Lappeenrantaa tulee kehittää niin, että se on houkutteleva kuntalaisille, yrityksille ja matkailijoille. Kaikilla toimilla tulee tähdätä siihen, että tämä toteutuisi.

Olosuhteiden pitää olla suotuisat yrityksille. Hyvä infra, yritysmyönteinen kaavoitus sekä työvoiman saatavuus ja kunnan yrittäjämyönteisyys ovat avaintekijöitä. Paikallisista oppilaitoksista valmistuvat olisi hyvä saada työllistymään lappeenrantalaisiin yrityksiin. Matkailualan firmoja tulisi saada lisää. Lentokentän tukemista on jatkettava niin kauan kunnes toiminta tulee kannattamaan omillaan. Houkuttelevaan kaupunkiin kuuluu hyvin toimivat liikenneyhteydet.

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja tontteja pitää olla tarjolla tarpeeksi. Nuorille perheille pitää taata edulliset ja houkuttelevat asumis- sekä päivähoitopalvelut. Keskustan ja lähialueiden kehittämisen tulee olla tasapainoista ja oikeudenmukaista, näin turvataan kuntalaisten peruspalvelut ja viihtyvyys. Kuntalaisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden tulee olla kaikkien helposti käytettävissä.

Saimaan luonnon ainutlaatuisuus on Lappeenrannalle loistava mahdollisuus saada lisää matkailijoita sekä kuntalaisia nauttimaan näistä elementeistä. Yhteismarkkinointia Saimaan kaupunkien ja kuntien välillä pitää tehostaa paremmin.

Mielestäni tässä on runko, jonka pohjalta Lappeenrannan ja lähikuntien väestökehitys saataisiin kääntymään positiiviseen suuntaan. Tehdään yhdessä Lappeenrannasta ja koko Etelä-Karjalasta houkutteleva paikka elää hyvin.

Lauri Melanen

kuntavaaliehdokas (sd.)

Lappeenranta