Lukijalta: Kaupunki pettää ihmisiä, jos se asemakaavalla muuttaa asuinalueen houkuttelevuutta

Tänä vuonna poikkeamislupia on myönnetty ja tullaan myöntämään yhä enemmän, koska suuri osa päättäjistä on jostain syystä päättänyt olla kunnioittamatta voimassa olevia asemakaavoja. Moni päättäjä kaiketi arvioi, että asemakaavan alueella asuvat asukkaat ovat vastustaneet poikkeamislupamenettelyä vain sen takia, ettei haluta alueelle muunlaisia kiinteistöjä toimintoineen kuin kaava sinne määrittelee eli silloin astuu esiin muotisana nimby (not in my back yard) eli vapaasti suomennettuna ”miun naapurustoon ei rakenneta tuollaista”

Tuoreimpina esimerkkeinä meillä on Myllymäen mielenterveysyksikkö ja Uus-Lavolan lastenkoti. Molemmissa tapauksissa poikkeamisluvalla haettiin rakennuslupaa rakennettaviin kiinteistöihin. Näissä päätöksissä monen päättäjän päässä takoo varmaan se ajatus, että alueen asukkaat eivät vain halua asuinalueelleen ylimääräistä toimintaa, joka voi vaarantaa lintukodon rauhan eli vastustus on vain sitä nimbyä.

Tuoreimpina esimerkkeinä meillä on Myllymäen mielenterveysyksikkö ja Uus-Lavolan lastenkoti.

Itse asiasta päättävänä henkilönä, haluan ohittaa tämän muotisanan ja tarkastella asiaan enemmin siltä kannalta, voiko uudelle rivi- ja pientalojen asemakaava-alueelle rakentava lappeenrantalainen veronmaksaja luottaa kaupunkiin, ettei se rupea muuttamaan kaavaa tai poikkeamislupamenettelyllä muuta aluetta muunlaiseksi, mihin se oli alun perin kaavoitettu. Monelle se talo tai rivitalo-osake on suurin investointi elämässään, ja jos kaupunki toimillaan muuttaa asuinympäristön houkuttelevuutta, jonne asukas on investoinut, se mielestäni pettää nämä ihmiset.

Asemakaavat eivät toki ole pyhiä ja niitä voidaan tarpeen tullen muuttaa, jos on olemassa asianmukaiset perusteet. Paljon julkisuutta saaneessa Myllymäen mielenterveysyksikön tapauksessa kaupunginvaltuusto oli vahvistanut alueelle asemakaavan kesäkuussa 2010 eli vain yhdeksän vuotta sitten. Se on kovin lyhyt ikä asemakaavalle. Tässä ajassa asuinalueelle on rakentunut ja on rakentumassa sen asemakaavan mukainen kaunis ja viihtyisä asuinalue, jonne ei mielestäni sovellu nyt poikkeamislupamenettelyllä haettava rakennuslupa 32 asiakaspaikkaiselle hoitolaitokselle.

Henri Näivä, kaupunginvaltuutettu, kaupunkikehityslautakunnan jäsen (sd.), Lappeenranta