Lukijalta: Tykkylumi katkoo ilmaston lämpenemisen ja lannoittamisen heikentämiä puita

Vielä 1960-luvulla puiden ja oksien katkeilu lumen vaikutuksesta oli melko harvinaista. Silloin pakkanen oli lähes koko talvikaudet 20 asteen luokkaa ja lunta oli vielä enemmän kuin nyt.

Puut pysyivät jäätyneinä koko talven ja niiden kantokyky oli silloin hyvä. Nyt ilmastonmuutos on aiheuttanut sen, että lämpötila vaihtelee päivittäin plusasteista lieviin pakkasiin, jolloin puiden jäätyminen on kyseenalaista. Tämä on yksi syy puiden ja oksien katkeiluun, joka aiheuttavat sähkökatkoksia ,jotka ennen olivat hyvin harvinaisia. Kun myrskytuulet ovat lisääntyneet, niin puut eivät kestä niitä.

Toiseksi ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut puun tiheyteen. Ennen koivun tiheys oli noin 400 kg/m3 , nyt noin 380kg/m3, mänty ennen 380kg/m3 ja nyt noin 360kg/m3 ja kuusi ennen 370kg/m3 ja nyt 350kg/m3. Tiheyden lasku vaikuttaa ratkaisevasti puiden lujuuteen ja valmistettavan sahatavaran ja vanerin lujuuteen.

Myös lannoitus laskee puun tiheyttä vastaavalla tavalla. Nämä muutokset johtuvat varmasti puiden nopeammasta kasvusta. Sellunkeitossa kattilaan menee sama tilavuusmäärä puuta, mutta painosta mitattuna selvästi vähemmän. Sellun keittosaanto tulee painosta, ei tilavuudesta, joten menetys on huomattava. Metsäntutkimuslaitoksen pitäisi alkaa tutkia, mitä oikein on tapahtumassa. Nämä asiat tuovat nyt ja tulevaisuudessa huomattavia tappioita ja sahatavaran lujuuden lasku alkaa olla merkitsevä.

Erkki Höijer, Lappeenranta