Lukijalta: Lääkärihelikopteritoiminnan kokonaisselvitys on järkevää tehdä yhdessä osana sote-uudistusta

Talouspoliittinen ministeriryhmä teki 9.9. päätöksen lääkärihelikopteritoiminnan siirtämisestä valtion hoidettavaksi. Tämä oli hyvä ja odotettu päätös. Nyt on ehdottoman tärkeää, että valtio käynnistää toiminnasta kokonaisvaltaisen selvityksen, jossa selvitetään muun muassa lääkärihelikopteritoiminta osana ensihoitojärjestelmää, toiminnan maantieteellinen kattavuus, helikoptereiden toimintakyky- ja valmius eri ympäristö-, alue- ja sääolosuhteissa, taloudelliset toimintaedellytykset sekä mahdollinen yhteistyö muun muassa rajaviranomaisten kanssa.

Tällä hetkellä lääkintähelikopterit toimivat vajaalla kapasiteetilla. Suuri osa ensihoidon helikopteritehtävistä jää toteuttamatta, sillä niillä ei ole valmiutta ja mahdollisuutta päästä potilaan luo esimerkiksi sääolosuhteiden takia. Tästä syystä on ensisijaisen tärkeää selvittää, kuinka ja millä toimenpiteillä helikopterien toimintakykyä voidaan parantaa.

Nykyinen ensihoidon helikopteriverkosto kattaa vain noin 76 prosenttia Suomen väestöstä. Eduskunnan oikeusasiamies on käsitellyt lääkärihelikopteritoiminnan yhdenvertaista maantieteellistä saatavuutta ja katsonut, että nykyinen helikopterijärjestelmä ja sijoittelutapa ei tarjoa ensihoitolääkärin yhdenvertaista saatavuutta hätätilapotilaille. Tämän vuoksi alueellinen ja maantieteellinen kopteri-palveluiden saatavuus on myös selvitettävä.

Lääkärihelikopteritoiminnan kokonaisselvitys on järkevää tehdä yhdessä osana sote-uudistusta. Lääkärihelikopteripalvelut tulisi liittää vahvemmin osaksi muuta ensihoitojärjestelmää. Toimintaa tulee kehittää yhdessä erityisvastuualueiden kanssa. Näin potilasturvallisuus, hoito ja yhdenvertaisuus toteutuvat paremmin.

Anneli Kiljunen, kansanedustaja (sd.) Lappeenranta

Luetuimmat

Kommentoidut