Lukijalta: Eläinsuojelulain uudistus heikentää valvontaa

Eläinten kaltoin kohteluun on pystyttävä puuttumaan nykyistä tiukemmin ja nopeammin. Eläinsuojeluviranomaiset tarvitsevat lisää keinoja tilanteisiin, joissa eläinten pitäjä noudattaa eläinsuojelumääräyksiä hetken, mutta ei korjaa puutteita pysyvästi.

Uusi laki eläinten hyvinvoinnista on parhaillaan viimeisteltävänä ministeriössä. Lausuntokierroksella ollut lakiluonnos näyttää heikentävän entisestään eläinsuojeluviranomaisen mahdollisuuksia puuttua havaitsemiinsa rikkomuksiin.

Valvontaeläinlääkärien myötä eläinsuojeluvalvonta on tehostunut ja yhdenmukaistunut.

Nykyinen eläinsuojelulaki antaa eläinsuojeluviranomaiselle oikeuden tehdä kiireellisiä eläinsuojelupäätöksiä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvittaessa myös ilman eläinten omistajan kuulemista. Esimerkiksi eläin voi olla hylätty ja jätetty ilman hoitoa, eikä omistajaa tavoiteta.

Uudessa lakiluonnoksessa oikeutta lopullisen päätöksen tekemiseen omistajaa kuulematta ei ole. Tämä johtaa päätöksenteon viivästymiseen ja monipolviseen hallinnolliseen prosessiin, mutta ei täytä valvonnan tarkoitusta suojella eläimiä.

Päinvastoin nykyisen lain suomaa mahdollisuutta tehdä esimerkiksi päätös eläimen sijoittamisesta uudelle omistajalle pitäisi laajentaa koskemaan myös tilanteita, joissa eläimet eivät vielä kärsi, mutta omistajalla ei ole edellytyksiä parantaa eläinten tilannetta.

Jotta viranomaiselle on perusteltua antaa laajat toimivaltuudet, on viranomaisvalvonnan aina oltava asiantuntevaa ja yhdenmukaista. Uudessa eläinten hyvinvointilakiluonnoksessa eläinsuojeluviranomaisen pätevyyttä ei kuitenkaan määritellä, vaan eläinsuojeluvalvontaviranomainen on vain yleisesti ”maakunta”.

Lakiluonnoksen mukaan eläinsuojeluvalvonta olisi mahdollista järjestää jokaisessa tulevassa 18 maakunnassa eri tavalla. Valvontaviranomainen voisi teoriassa jossain olla maakuntahallitus, ja toisaalla eläinsuojeluvalvontaa voisi tehdä vaikkapa peltotukia valvova virkamies.

Eläinsuojeluvalvontaa tekevät käytännössä kuntien ja aluehallintovirastojen eläinlääkärit. Vuodesta 2009 alkaen eläinsuojeluvalvontaa on keskitetty kuntiin palkatuille valvontaeläinlääkäreille.

Valvontaeläinlääkärien myötä eläinsuojeluvalvonta on tehostunut ja yhdenmukaistunut. Pitkittyneitä tapauksia on saatu päätökseen ja tuomioistuinten käsittelyyn. Oikeudessa on näytettävä toteen eläimen kokema kärsimys, ja valvontaviranomaisena toimivalla eläinlääkärillä on ammattitaito kärsimyksen arvioimiseen.

Useat tahot esittivät lakiluonnoksesta antamissaan lausunnoissa, että viranomaisen pätevyys pitäisi määritellä ja lakiin pitäisi kirjata mahdollisuus tehdä kiireellisiä päätöksiä ilman omistajan kuulemista. Eläinlääkärin koulutusta eläinsuojeluviranomaisen pätevyysvaatimukseksi esittivät muun muassa kotieläintuottajat, seuraeläinharrastajat, eläinsuojelujärjestöt sekä valvontaviranomaiset.

Ministeriön pitäisikin kirjata lopulliseen lakiesitykseensä eläinsuojeluvalvontaviranomaiseksi virkaeläinlääkäri sekä mahdollisuus kiireellisten eläinsuojelupäätösten tekemiseen ilman omistajan kuulemista.

Päivi Lahti
Kirjoittaja on Suomen Eläinlääkäriliiton  puheenjohtaja.

Kommentoi artikkelia

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.

Lue kommentointiohjeet