Lukijalta: Kutilan kanava olisi kannattamaton hanke

Suomen julkinen talous on tiukoilla, ja vielä kovemmat ajat ovat tulossa. Silti Etelä-Karjalassa ajetaan Kutilan kanavaa, joka maksaisi jopa 12 miljoonaa euroa. Hanketta ei ole pystytty osoittamaan taloudellisesti kannattavaksi.

Nuo miljoonat eurot veronmaksajien rahoja olisivat pois tärkeämmistä julkisista hankkeista. Esimerkiksi liikennepuolella maantiet ja rataverkko rapistuvat ja Saimaan kanavakin kaipaa kunnostusta. Yksi kanavan maksajista olisi talousvaikeuksissa rypevä Taipalsaaren kunta.

Uusi väylä Suur-Saimaalle palvelisi lähinnä huviveneilijöitä ja muutamaa risteily-yritystä. Veneilijöille hyöty olisi kustannuksiin nähden vähäinen. Jo nyt on useita reittejä Pien-Saimaalta Suur-Saimaan puolelle. ”Kanava lyhentää matkaa Lappeenrannasta Suur-Saimaalle noin 40 %”, sanotaan Etelä-Karjalan liiton selvityksessä epämääräisesti ja harhaanjohtavasti. Esimerkiksi Lappeenrannan satamasta Kutveleen kanavalle matka olisi Kutilan kautta likimain sama kuin nytkin Päihäniemen kautta. Useimmat veneet mahtuvat ajamaan Tullisalmen kautta, ja se olisi edelleen lyhin reitti vaikkapa Ilkonsaarille mentäessä.

Kanavaa markkinoidaan ympäristöhankkeena. Veden laatu Maaveden puolella kaipaa pikaista parannusta, mutta siihen ei tarvita kanavaa sulkuluukkuineen ja 20 metriä korkeaa siltaa. Ja rauhaisan Umianlammen ja Kutilan kannaksen myllertämistä laivaväyläksi on vaikea ajatella ympäristötekona.

Markku Oikkonen, kesämökkiläinen Taipalsaarelta, Helsinki