Lukijalta: Koulutuksen säästöillä on vaikutusta oppimistuloksiin

Kuntien taloudellinen tilanne on ajanut monet kunnat YT-neuvotteluihin. Säästöjä etsitään kaikista kunnan toiminnoista ja ne kohdistuvat myös koulutukseen. Koulutuksen säästöillä on vaikutusta pitkälle tulevaisuuteen. Ne vaikuttavat oppimistuloksiin, oppilaitoksen turvallisuuteen ja kouluyhteisön hyvinvointiin.

Ryhmäkoon kasvattaminen lisää levottomuutta ryhmässä ja opettajan aika oppilasta kohden vähenee. Isossa ryhmässä ei voida järjestää erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle riittävän rauhallista oppimisympäristöä ja riittävää tuen määrää, jolloin inkluusio ei toteudu. Inkluusion tarkoituksena on mahdollistaa tukea tarvitsevan oppilaan opiskelu tavallisessa oppilasryhmässä tarvitsemansa tuen kanssa. Se ei ole säästökeino. Iso ryhmä vaikuttaa myös hyvin menestyvien oppilaiden oppimistuloksiin. Opettajalla ei ole aikaa ohjata oppilasta hänen omaan etenemistahtiin. Nopeasti oppiva opiskelija joutuu odottelemaan, pitkästyy ja saattaa aiheuttaa häiriöitä. Myös menestyvällä oppilaalla on oikeus opettajan antamaan opetukseen.

Luokkatilan meluisuus ja levottomuus vaikuttaa koko yhteisön hyvinvointiin ja jaksamiseen. Oppilaat ja opettajat väsyvät, levottomuus lisääntyy ja työpahoinvoinnin kehä voimistuu. Levottomuus lisää myös muuta häiriökäyttäytymistä.

Työyhteisöissä esimiehen työhyvinvointi heijastuu koko työyhteisöön. Jos esimies on uupunut, tuottavuus kärsii eikä hän jaksa havainnoida työyhteisön tilaa ja huomata ongelmia niiden alkuvaiheissa. Tämä pätee myös kouluyhteisöön. Jos opettaja alkaa uupua, hän ei huomaa opiskelijoiden tarpeita yrittäessään selviytyä työpäivästä toiseen. Tämä saattaa aiheuttaa viivästymisiä oppilaiden tuen tarpeiden havaitsemisessa ja vaikuttaa hyvin pitkälle lapsen ja nuoren koulupolkuun.

Te kuntapäättäjät olette haastavien päätösten edessä. Toivon, että katsotte tulevaisuuteen nähden koulutuksen sijoituksena, johon sijoitetut eurot säästävät menoja tulevaisuudessa.

Sanna Kettunen,

puheenjohtaja,

OAJ Etelä-Karjala

Luetuimmat