Lukijalta: Etelä-Karjalan houkutustekijät löytyvät luonnosta, turvallisuudesta ja arjen sujuvuudesta

Pekka Lakka nosti Etelä-Saimaan pääkirjoituksessa (12.1.2021) hyvin esille, että elinvoiman kehittäminen pitäisi olla kuntavaalien pääteemana.

Elinvoima koostuu vetovoimasta ja pitovoimasta. Vetovoiman osalta kunnan pitää pystyä houkuttelemaan kotimaisia ja kansainvälisiä osaajia ja yrityksiä. Pitovoimassa taas kunnan pitää pystyä tarjoamaan parasta A-luokan palvelua kunnassa jo toimiville yrityksille ja opiskeleville tulevaisuuden osaajille.

Koronavuoden aikana olemme saaneet huomata miten etätyöskentely on lisääntynyt. Tämä tarjoaa monille paremmat mahdollisuudet yhdistää työ ja vapaa-aika haluamallaan tavalla. Isojen kansainvälisten yritysten johtoa on muuttanut maailmalta Saimaan rannalle. Houkutustekijöinä ovat olleet luonnonläheisyys, turvallisuus ja arjen sujuvuus.

Lappeenrannan kaupunki myös lanseerasi hiljattain kampanjan, jonka tavoitteena on houkutella kotimaisia osaajia sijoittautumaan alueelle. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto tekee samaa työtä mainostamalla Helsingin raitiovaunujen kyljessä Lappeenrannan koulutusmahdollisuuksia.

Kehitystyön kansainvälisten osaajien houkuttelussa pitää jatkua myös koronasta huolimatta, sillä tiedostamme, että pandemian helpottaessa on tarjolla mahdollisuuden ikkuna niille, jotka ovat valmistautuneet. Lappeenrannan ainutlaatuinen sijainti ja pitkä yhteistyömme rajanaapurin kanssa on jatkossakin yksi erottautumistekijämme. Lisäksi avaukset ja yhteistyö Aasian suuntaan kantaa myös hedelmää.

Pitovoiman osalta meidän on syytä panostaa arjen sujuvuuteen lähtien monipuolisista asumis- ja harrastusmahdollisuuksista, koulutus- ja työpaikkoihin, turvallisuuteen sekä vihreyteen. Yksilön osalta tärkeää on myös luoda kohtaamisia LUT:n, LAB:n ja Sammon opiskelijoiden ja yritysten välille. Työpaikan saanti on usein nuorille osaajille ratkaiseva tekijä asumispaikkakunnan valinnassa.

Jo Lappeenrantaan sijoittautuneiden yritysten kohdalla meidän pitää olla proaktiivisia, tunnistaa yritysten tarpeita ja ratkaista haasteita riittävällä joustavuudella. Esimerkiksi vuokria ja tonttihinnoittelua koskevassa päätöksenteossa pitää ottaa huomioon taloudellisen näkökulman lisäksi myös sosiaaliset vaikutukset. Rajalliset resurssit tulisi panostaa erityisesti yhteisesti tunnistettuihin aloihin kuten esimerkiksi kiertotalous, vihreät ratkaisut ja matkailu.

Kuntavaaleissa tulee olemaan monia tärkeitä teemoja. Elinvoimainen kunta on kuitenkin perusta sille, että voimme jatkossakin ylläpitää hyvinvointia alueellamme ja tarjota monipuolista palvelua kaikille kuntalaisille. Elinvoimaisuus ei synny hetkessä, eikä yhden henkilön toimesta. Tarvitaan kaikkia ja lisää liikettä!

Yhteyspäällikkö, Aasia-suhteet, Etelä-Karjalan liitto

Lappeenranta