Lukijalta: Lapsivaikutusten arviointiin liittyvä ristiriitainen tieto ei anna Lemin seurakunnasta hyvää kuvaa

Kiitos kirkkoherra Lea Karhiselle lapsivaikutuksien arviointiprosessia selventävästä kirjoituksesta (1.11.LSS).

On erittäin tärkeää, että asiaan on havahduttu. Seurakuntaliitosta on valmisteltu jo pitkään. Koska lapsivaikutusten selvittäminen on ennakkoarvioinnin väline, olisi näin suuressa muutoksessa arviointi pitänyt aloittaa heti, kun seurakuntaliitoksesta alettiin puhua. On hyvä, että nyt selvennetään, mitä arvioinnilla tarkoitetaan ja kuinka tämä on Lemillä tehty.

Oleellista, on että tehtävässä toimivalla on siihen koulutus.

Kirkkojärjestyksen 23. luvussa velvoitetaan kirkollisen viranomaisen arvioimaan ja huomioimaan päätöksen valmistelussa päätöksen vaikutukset kaikkiin alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Arviointi on velvoite ja sitä tarvitaan kaikissa hallinnollisissa päätöksissä. Se tuottaa ennakoivaa tietoa valmisteilla olevan päätöksen vaikutuksista. Näin voidaan vertailla ja tarkastella niiden seuraamuksia.

Suurissa muutoksissa jopa lasten ja nuorten itsensä kuuleminen voi olla perusteltua ja jo valmisteluvaiheessa on arvioitava muutoksen vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Tätä ei ainakaan Lemillä ole tehty. Kirkkoherra esittää, että arviointeja on tehty kaksi, vuosina 2017 ja 2018. Arvioitiin liittyvän ohjeistuksen mukaisesti päätöksentekijöillä pitää olla käytössään arvioinnin tuottama kokonaiskuva vaikutuksista. Vaikutukset tulee selostaa päätöksen valmisteluasiakirjoissa ja perusteluissa.

Lemi nimesi aikanaan seurakunnan lapsiasiahenkilöksi vs. Kati Ahosen, jolla oli koulutus. Mielenkiintoiseksi väitteen vuonna 2017 tehdystä arvioinnista tekee se, että Ahonen oli töissä tammikuun 2017 loppuun. Lemin seurakunnassa ei ollut nimettyä lapsiasiahenkilöä aikavälillä 1.2.2017-7.2.2018. Lemillä 1.2.2017 aloittanut nuorisotyöntekijä Saara Pellinen valittiin tehtävään 7.2.2018. Oleellista, on että tehtävässä toimivalla on siihen koulutus.

Lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen liittyvä ristiriitainen tieto Lemin seurakunnassa ei anna hallinnosta kovin hyvää kuvaa. Sinänsä eipäs juupas-väittely ei todista mitään itse arvioinnin tekemisestä. Asian selventämiseen ja keskustelun päättämiseen on kuitenkin aivan yksinkertainen ratkaisu. Jos laaja-alainen arviointi on tehty vuonna 2017 ja 2018, näistä pitää löytyä seurakunnan päätöksenteosta ja asiakirjoista kirjallinen tieto. Olennainen osa hyvää hallintoa on asioiden selkeä ja yksiselitteinen dokumentointi esimerkiksi pöytäkirjassa tai sen liitteessä. Pelkkä väittämä siitä, että lapsivaikutusten arviointi on tehty, ei riitä todistamaan asiaa. Toimielimen pitää pystyä väite todistamaan myös asiakirjoilla. Itse päätöksentekijänä odotan nähtäväksi dokumenttia asiasta. Tätä tietoa tarvitsevat myös seurakuntalaiset.

Anu Karhu, Lemin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, valtuutettu

Uusimmat uutiset