Lukijalta: Lahti kampittamassa Lappeenrannan yliopistoasiassa

Enemmistö eteläkarjalaisista pitää Lappeenrantaa kauniina ja elinvoimaisena kaupunkina, mutta muualla se tunnetaan lähinnä venäläisten ostosmatkailukohteena. Lappeenranta on pitkään ollut teollisuus- ja opiskelukaupunki, jonka arvo on yliopiston myötä vain kasvanut. Yliopiston saamiseksi kaupunkiin silloinen kaupunginjohtaja Jarmo Kölhi ja sen ajan luottamushenkilöt tekivät ansiokkaan työn. Tuon jälkeen yliopisto on kasvanut, välillä rämpinyt, ollut lakkautuslistalla ja taas kehittynyt sekä viime aikoina pärjännyt erittäin hyvin sekä kansallisissa että kansainvälisissä mittauksissa, mutta nyt sen yläpuolella on taas mustia pilviä.

Yliopiston johdon strategiat näyttävät lupaavilta, mutta missä kaikki suunnitelmat toteutetaan, onkin nyt näköjään aivan eri asia. Kieltämättä viime vuosien opetusministereilläkin on korkeakoulupolitiikka ollut pahasti hakusessa, ja sen myötä on aikaansaatu epävarmuutta kaikille tasoille.

Mikä on seuraava siirto, on vielä arvailua.

Jos aikanaan meidän kovimmaksi kilpailijaksi koettiin Kouvola, niin nyt sen paikan on ottanut Lahti. Nyt näyttää siltä, että Lappeenrannan yliopiston opetusta ja tutkimusta viedään kovaa vauhtia Lahteen. Tämän puolesta näyttävät puhuvan sekä johto että osa opetusväestä hyvistä tuloksista huolimatta.

Nimenvaihtamishaihattelut ovat tulleet muualta kuin Skinnarilan kampukselta. Lahti vie ja satsaa yliopistoaktiviteetteihin, Lappeenranta ei edes vikise! LUT:n Skinnarilan kampuksen ongelmana on sanottu rekrytointimielessä Lappeenrannan kaupungin heikkoa imagoa. Opiskelijatkin kyllä viihtyvät aikansa, mutta siirtyvät valmistuttuaan pääosin pois työpaikkojen puutteen vuoksi.

Lappeenranta kaupunkina tarvitsee oman megaloikkansa yliopiston pitämiseksi elinvoimaisena kaupungissa. Lahden kaupungilla on selkeästi oma tahtotila yliopisto-opetuksen saamiseksi, mutta nyt ensimmäistä kertaa Lappeenrannasta viedään jotain pois, kun tietojohtaminen siirtyy Lahteen. Lahdessa on valmiina myös osa Aalto-yliopiston opetusta. Lahtelaiset ovat avosylin vastaanottamassa ja tukemassa kaikkea uutta sekä tuomassa esiin omia vahvuuksiaan.

Mikä on seuraava siirto, on vielä arvailua. Lappeenrannan kaupungin johdon ja täällä toimivien vahvojen vaikuttajien on ryhdistäydyttävä. Yliopisto tarvitsee kaupungin 100-prosenttisen tuen asiassa!

Lappeenrannan yliopiston ja ammattikorkeakoulun hakijamäärä on ollut riittävä kaikille opetusaloille, ja opetuksessa on saavutettu runsaasti näkyviä tuloksia. Kaikelle tälle on jo valmiina hyvä alusta. Monissa Euroopan maissa ja USA:ssa keskisuuret yliopistot ja korkeakoulut ovat laadukkaita ja suosittuja. Sellainen voi hyvinkin olla myös haasteita ottanut Lappeenrannankin yliopisto. Mutta itsestäänselvyys se ei ole.

Juhani Sirkiä, Lappeenranta