Lukijalta: Tässä syy Teollisuusliiton ylityökieltoon ja ratkaisu tilanteeseen

Eipä miehen sanaan voinut luottaa. Kilpailukykysopimus syntyi helmikuussa 2016 pitkän poliittisen väännön, pakkolakiuhkailujen, mielenosoituslakkopäivän ja neuvottelujen tuloksena. Hallitus vahvisti sopimustuloksen kesäkuussa 2016 ja sitoutui perumaan lisäleikkaukset muun muassa työttömyysturvaan. Kiky-sopimus toi palkansaajille 24 tuntia palkatonta lisätyötä vuodessa ja leikkasi lisäksi julkisten alojen työntekijöiden lomarahoja 30 prosenttila. Samalla kasvatettiin työntekijän osuutta palkan sosiaaliturvamaksuista ja vastaavasti pienennettiin työnantajan osuutta maksuista. Kiky-sopimus kattaa yhä 90 prosenttia palkansaajista.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vieraili SAK:n hallituksen kokouksessa keväällä 2016, missä läsnä olivat SAK:n ammattiliittojen edustajat, jotka edustivat liittojensa johtoa. Sipilä löi kättä liittojohtajien kanssa ja sanoi: ”Tämä oli sitten tässä”. Hallitus sitoutui pääministerinsä suulla noudattamaan tehtyä sopimusta. Lupaus sisälsi sen, ettei hallitus tuo uusia työelämän lakiesityksiä eduskunnalle ilman yhteistä valmistelua työmarkkinajärjestöjen kanssa. Mutta miten kävikään?

Hallitus sitoutui pääministerinsä suulla noudattamaan tehtyä sopimusta.

Hallitus on kiky:n jälkeen vienyt oikeistoenemmistönsä turvin eduskunnan päätettäväksi lukuisia heikennyksiä työelämän pelisääntöihin: työttömyysturvaa leikattiin, koeaikaa pidennettiin, aktiivimalli tuli käyttöön, ja sen jatko-osaa valmistellaan, vuorotteluvapaan ehtoja tiukennettiin, työnantajan takaisinottovelvollisuutta lyhennettiin, vanhempainvapaan ehdoista ja aikuiskoulutuksesta leikattiin. Listasta voi jotain puuttua, mutta yksikään listan kohta ei ole yhteisen, kolmikantaisen valmistelun tulosta.

Palkansaajien mitta täyttyi, kun hallitus kesän jälkeen ilmoitti yhä jatkavansa yksipuolista valmisteluaan henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseksi alle 20 hengen yrityksissä. Hallitus on koko ajan ollut hyvin tietoinen siitä, että ammattiliitot eivät hyväksy menettelyä ja että kiky-sopimuksen henkeä rikkovat heikennykset aiheuttavat palkansaajissa vastareaktion.

Ratkaisu on olemassa. Lakiesityksen valmistelu keskeytetään, ja Sipilä kutsuu työmarkkinajärjestöt koolle. Avaimet lukkoon ovat nyt pääministeri Sipilän hallitustakin taskussa.

Tapio Anttila, Teollisuusliiton aluetoimitsija, Kotka