Lukijalta: Vaatimuksen ruotsin osaamisesta voisi poistaa

Lukijakirjoituksessa (ES 31.1.) keskustalainen kaupunginvaltuutettu Linda Brandt-Ahde otti kantaa kirjoitukseeni kielikokeilusta Lappeenrannassa. Haluan tässä vastineessani korjata muutaman kyseisessä lukijakirjoituksessa esitetyn räikeän ja virheellisen väitteen.

Ensinnäkin ruotsinkieliset korkeakoulut eivät ole kovin hyvä mahdollisuus oppia ruotsia osaaville suomenkielisille, vaan toimivat lähinnä suomenruotsalaisille helppona kanavana hankkia korkeakoulutus. Tämä selviää esimerkiksi vertaamalla suomen- ja ruotsinkielisten hyväksyttyjen osuutta hakijoista; erityisen räikeä ero on esimerkiksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Hankenin sisäänpääsyprosenteissa. Toiseksi, vaikka monissa julkisen sektorin tehtävissä edellytetäänkin tällä hetkellä virkamiesruotsin suorittamista, se ei tarkoita sitä, etteikö vaatimusta voisi myöhemmin muuttaa. Virkamiesruotsin vaatimuksen voisi poistaa muun muassa kunnista, joissa ei ole merkittävää ruotsinkielistä vähemmistöä.
On hyvä, että kirjoittaja on samaa mieltä kanssani kielivalikoiman laajuuden tärkeydestä. On vain hankalampaa oppia useampaa kieltä samaan aikaan ruotsin kanssa. Sikäli, kun ruotsia ei todennäköisimmin tule tarvitsemaan tulevaisuudessa, on täysin perusteltua, että sen tilalle voisi halutessaan valita jonkin toisen kielen.

Vaikka viittaamani lukijakirjoitus vetoaakin yhdenvertaisuuteen, minä en siinä sitä näe. Yhdenvertaisuutta ei ole se, että kaikki suomenkieliset pakotetaan opiskelemaan yhden kielivähemmistön kieltä. Ahvenanmaalla kaksikielisyyttä ei nähdä rikkautena eikä suomenkielisten palveluiden tarjoamista koeta tarpeelliseksi. Voin vain kuvitella, minkälaiset kustannukset ylimitoitetusta kaksikielisyysvaatimuksesta seuraa koko muussa maassa. Näitä kustannuksia ei kukaan ole selvittänyt.

Toisin kuin lukijakirjoituksessa väitetään, perussuomalaiset eivät aja kielipolitiikkaa, joka johtaisi suomen kielen aseman heikkenemiseen. Tälle väitteelle ei ole perusteita. Lappeenrannassa on 6.2. mahdollisuus tehdä kielipoliittista historiaa. On aika kuopata vuonna 1968 tehty poliittinen lehmänkauppa, joka velvoitti kaikki peruskoululaiset opiskelemaan ruotsia. Siinä missä minä olisin valmis hyppäämään kehityksen kelkkaan, Brandt-Ahde kirjoituksessaan sanoo lappeenrantalaisten ansainneen pakkoruotsin tuomat ilot. Lappeenrantalaiset ovat ansainneet jotain hyödyllisempää!

Daniel Kaartinen (ps.) kaupunginvaltuutettu, Lappeenranta