Lukijalta: Työvoimakartellista maksamme kaikki kalliisti

Siitä on jo yli vuosisata, kun kartellit kiellettiin ja joissakin talouden mahtimaissa kriminalisoitiinkin. Kartellit asettavat vähimmäishinnat tuotteelle tai työlle. Poistamalla terveen kilpailun ne nostavat ja ylläpitävät keinotekoisesti hintoja, jähmettävät kehitystä ja karkottavat investointeja.

Työllisyys kärsii. Niiden aiheuttamat lisäkustannukset ja tappiot taloudelle ovat usein satoja kertoja veronkiertoa suurempia. Kartellien ja kilpailurajoitusten poistaminen on parasta kuluttajan ja veronmaksajan suojaa. Työehtosopimukset ovat toki usein siunaus.

Paras aktiivimalli olisi yleissitovuuden poistaminen.

Työehtosopimusten lakiin perustuvalla yleissitovuudella myös järjestäytymättömät työnantajat ovat sidottuja sopimuksiin, joiden osapuolia ja allekirjoittajia he eivät ole. Tästä muodostuu yhtenäinen työn minimihinta, jolla on saman suuntaiset haittavaikutukset kuin kartelleilla: yrityksiä kaatuu, investointeja ei tehdä, työtilaisuuksia katoaa eikä uusia synny kun palkat eivät jousta. Työvoiman kysyntä ei kasva, ei myöskään työehtosopimusten suojelemien ammattialojen kysyntä, mikä saattaa estää myönteistä palkkakehitystä tuolla sektorilla, eli vaikutukset ovat päinvastaiset kuin minimipalkkatason asettamisella tavoitellaan.

Tästä työvoimakartellista maksamme kaikki kalliisti euroilla ja veroilla; nuoret, työttömät ja maahanmuuttajat elämän laadulla ja syrjäytymisellä. Paras aktiivimalli olisi yleissitovuuden poistaminen, mutta siihen työmarkkinajärjestöjen valtarakenne ei anna myöten. Pysyväksi osaksi elämänmuotoamme onkin tullut seurata jännityksellä ja joskus pelonsekaisella kauhulla valtaa käyttävien työmarkkinajohtajien usein teatterinomaisia neuvotteluja. Median huomio neuvotteluille on megaluokkaa. Tätä perinnettä eivät sipilät, kataiset eivätkä rinteetkään pysty murtamaan. Hallituksen ja eduskunnan on nöyrryttävä vierestä seuraajan rooliin työmarkkinarauhattomuuden pelossa.

Ne, jotka tahtovat pysyä vallassa eivät lähde edes haastamaan. Lailliset, laittomat ja poliittiset lakot uhkaavat. Kukaan ei korvaa vahinkoja. Sitten ihmetellään ääneen, miksi Suomeen investoidaan paljon vähemmän kuin muihin pohjoismaihin. Hallitukselle jää käteen mustanapekkana vain verojen korottaminen tai alentaminen, kaksiteräisiä miekkoja molemmat. Verojen alentaminen vastaa palkankorotusta, mutta vähentää verotuloja ja vice versa. Tämä huomioon ottaen taloutemme on loistokunnossa, mutta ilman yleissitovuutta se olisi sitä ihan oikeasti. Suomalaiset ovat uuttera ja osaava kansa, kun vain kylliksi työtä olisi tarjolla — ja sitä tukeva koulutus paikallaan.

Matti Kurkela,

Lappeenranta

Luetuimmat

Uusimmat uutiset