Lukijalta: Sosiaaliturvassa muistettava myös sopimusvelvoitteet

Euroopan neuvoston sosiaalinen peruskirja edellyttää, että etuuksien minimimäärien täytyy olla vähintään 50 prosenttia kansalaisten mediaanitulosta, eli Suomen kohdalla noin 970 euroa kuukaudessa. Yrjö Mattila, Kelan johtava tutkija, mainitseekin: Sosiaaliset ihmisoikeudet perustuvat Suomen ratifioimiin sopimuksiin ja sitovat Suomea. Peruskirja ja TSS–sopimus sisältävät kansalaisten sosiaalisiin oikeuksiin liittyviä säännöksiä. Sopimukset ovat laintasoisena voimassa Suomessa ja sitovat valtiota lainsäädäntötoiminnassa. Kansalaisilla on oikeus vedota peruskirjan ja TSS–sopimuksen artikloihin ja komitean kannanottoihin viranomaisissa ja tuomioistuimissa.

Perustuslakivaliokunta voisi leikkauksia käsitellessään ottaa huomioon kansainvälisten sopimusten ja sosiaalisten ihmisoikeuksien asettamat velvoitteet. Kuitenkin on paljon ongelmia: Peruskirja ja TSS–sopimus ovat Suomessa vain ”pienen piirin” asioita. Media ei ole ollut kiinnostunut, komitean päätökset eivät saaneet julkisuutta. Lainvalmistelussa kansainvälisiä sosiaalisia ihmisoikeuksia ei oteta huomioon.

Haasteena onkin lisätä sosiaalisten ihmisoikeuksien tietämystä ja vaikuttavuutta Suomessa. sote-uudistuksessa sosiaaliset ihmisoikeudet keskiöön! Että sillee, Suomi johtava hyvinvointivaltio... Mutta hyvinvointivaltio kyllä...

Raimo Penttilä, Lappeenranta

Kommentoidut