Lukijalta: Irtisanomissuojan heikennys koskee myös järjestösektoria

Hallituksen kaavailema irtisanomissuojan heikennys, joka ainakin tällä hetkellä koskisi alle 10 hengen työpaikkoja, on nostanut ilmiriidan Suomen työmarkkinoille. Hallitus perustelee näkemystään lakimuutoksen tarpeellisuudesta lähinnä Suomen Yrittäjien näkökulmasta; työllistäminen helpottuu, kun ”ongelmallisista” työntekijöistä pääsee työntekijän henkilöön liittyvillä irtisanomisperusteilla helpommin eroon. Ay-liikkeen puolelta asia taas nähdään vaikeana nimenomaan työntekijöiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun kannalta. Työnantajan koko ei voi olla peruste erilaisille irtisanomisperusteille.

Keskustelun keskiössä ovat nimenomaan olleet elinkeinoelämä ja yritykset. Vähäiselle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, että ainakin nykytiedon valossa muutos koskisi myös kolmannen sektorin työpaikkoja, eli järjestökenttää, osuuskuntia ja säätiöitä.

Järjestösektorin työnantajat ovat tyypillisesti melko pieniä. Usein kyseessä ovat myös naisvaltaiset asiantuntijaorganisaatiot ja esimerkiksi rahoituksen epävarmuus on tehnyt työsuhteista määräaikaisia tai ainakin herkkiä taloudellisista syistä tehtäville lomautuksille ja irtisanomisille. Alle 20 hengen työpaikat eivät myöskään ole yt-lain piirissä, joten henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ovat muutostilanteissa vähäisemmät kuin suuremmilla työpaikoilla. Myös luottamusmiesorganisaatio on usein ohuempi kuin esimerkiksi perinteisillä teollisuusaloilla.

Järjestösektorilla tehdään koko yhteiskunnan kannalta arvokasta työtä. Alan työntekijät eivät kuitenkaan kaipaa työsuhteisiinsa enää lisää epävarmuustekijöitä. Onkin kohtuutonta, että yrittäjien näkökulmasta tehtävät lakimuutokset ajetaan läpi puutteellisella valmistelulla ja samalla osoitetaan, ettei lakimuutosten hyvin kielteisillä vaikutuksilla muun muassa kolmannen sektorin työpaikkojen henkilöstöön anneta mitään merkitystä. Olisiko hallituksen aika jo lopettaa työlainsäädännön ryöstöviljely ja palata takaisin kolmikantaisen valmistelun tielle?

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry