Lukijalta: Tarvitaanko uutta jäähallia?

Lappeenrannan ehkä kautta aikain tunnetuin jääkiekkoilija Lalli Partinen on sitä mieltä, että kaupunkiimme ei tarvita uutta jäähallia, koska nykyinenkään tuskin koskaan on täynnä. Olisi varmaan paikallaan, että työryhmä, joka asiaa valmistelee, perustelisi uuden ja uskomattoman kalliin hankkeen tarvetta. Nykyisen tiedon valossa hanke vaikuttaa järjettömältä.

Etelä-Saimaan asiaa koskevista kirjoituksista en löytänyt sanoja ”kaupunkisuunnittelu, kaupunkikuva ja mittakaava”. Tämä johtunee siitä, että yhtään kaupunkisuunnittelun asiantuntijaa ei työryhmässä tietääkseni ole. Hankkeen sopivuus kaupunkikuvaan on kuitenkin merkittävä, ellei jopa merkittävin peruskysymys. Tähän olisi tullut paneutua huolella jo hankeen alkuvaiheessa, sillä jos hanke ei sovi kaupunkikuvaan, ei sitä voi järkevästi toteuttaa.

Maamme toiseksi suurin sankarihautausmaakin joutuu sen musertavaan vaikutuspiiriin.

Jos tämä mittakaavaltaan runsaasti ylimitoitettu hanke kaiken järjen vastaisesti kuitenkin toteutetaan, ei lopputulos ole ainoastaan huono vaan tuhoisa. Se pilaa kaupungin mittakaavan korjaamattomalla tavalla hyvin laajalta alueelta. Maamme toiseksi suurin sankarihautausmaakin joutuu sen musertavaan vaikutuspiiriin. Sen sijaan, että kaupunki miettii tällaista typeryyden muistomerkkiä itselleen, tulisi sen keskittyä pohtimaan sitä, miten Marian Aukiolle ja Valtakadulle saataisiin elämää ja toimintaa.

Lehdessä esiteltiin myös hankkeen kustannusarvioita, jotka eivät vakuuta. Ilmiselvästi kaikkia kuluja ei ole haluttu tuoda esiin. Lapsellista taas oli tuoda esiin rakennuslupamaksutkin tuloina. Nehän ovat kaupungin tuloja, jolla katetaan rakennusluvan valmistelu. Eikä niillä tässä kokonaisuudessa ole mitään merkitystä. Merkitystä sitä vastoin on sillä, että alkuperäinen kustannusarvio oli noin 30 miljoonaa euroa. Nyt hinta on liki kaksinkertaistunut. Tämäkään ei anna mairittelevaa kuvaa työryhmän työskentelystä.

Tämä hanke kaipaa kipeästi nykyistä laaja-alaisempaa ja asiantuntevampaa ammattitaitoa.

Klaus Pelkonen, arkkitehti SAFA, Lappeenranta