Lukijalta: EU toimii epäjohdonmukaisesti liikenteen päästötavoitteessa

Euroopan parlamentti ja neuvosto on tehnyt direktiiviesityksen, jonka tavoitteena on puhtaiden ajoneuvojen edistäminen julkisissa hankinnoissa. Tavoite on hyvä, mutta puhtaan ajoneuvon määritelmä on esityksessä puutteellinen.

Tavoite on erittäin kunnianhimoinen ja osin epärealistinen kustannusvaikutusten takia. Tämä näkyisi joukkoliikenteen tarjonnan vähenemisenä sekä hintojen nousemisena, samalla vähentäen kuntalaisten kiinnostusta käyttää julkista liikennettä. Esityksen mukaan kuntien käyttämistä pienikokoisista linja-autoista ja tilatakseista tulisi olla yli kolmannes vety- ja sähkökäyttöisiä vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on epärealistinen.

Direktiiviesityksen mukaan hankinnoissa otetaan huomioon vain ajoneuvon käytönaikaiset hiilidioksidipäästöt (tank to wheels) eikä elinkaarivaikutuksia (well to wheels). Tämä rajaa samalla kestävästi tuotettuja polttoaineita käyttävät ajoneuvot pois puhtaiden ajoneuvojen määritelmästä.

Komission tavoite on ollut lisätä biokaasua sekä muita biopolttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrää. Tehty esitys on ristiriidassa aikaisempien tavoitteiden kanssa eikä johda taloudelliseen tai ympäristön kannalta hyvään lopputulokseen. Direktiiviesitys loukkaa myös EU:n läheisyysperiaatetta, jonka mukaan julkisen vallan päätökset tulisi tehdä mahdollisimman kansalaisia.

Ilpo Heltimoinen (ps.), Euroopan alueiden komitean jäsen

Uusimmat uutiset