Lukijalta: Opettajien ja vanhempien tulee kannustaa lapsia omatoimiseen tiedon hankintaan—Liiallinen auttaminen muodostaa esteen tulevalle kehitykslle

"Jos haluat todella auttaa minua, älä anna minulle kalaa, vaan opeta minut kalastamaan." Näin sanoi jo 70-luvulla vietnamilaistyttö apuaan tyrkyttäville innokkaille suomalaisille. Tämä venepakolaisen viisaus pulpahti mieleeni, kun luin sunnuntaina (ES 18.8.) jutun kanteluista, jotka koskivat Pontuksen koulussa sovellettavaa uutta opetusmenetelmää.

En tunne italialaisen Maria Montessorin kehittämää menetelmää, mutta ajattelen sen olevan yhtäläinen vietnamilaistytön viestin kanssa: "Auta minua tekemään itse."

Kaikki me, varsinkin lapset ja vanhukset, tarvitsemme joskus toisten apua. Erityisesti lasten kohdalla on muistettava, ettei ole auttamista, jos teemme hänen puolestaan sen, mikä hänen itsensä tulisi tehdä. Näin tarjottu apu muodostuisi vain esteeksi ja vahingoksi lapsen tulevalle kehitykselle.

Itse olen käynyt koulua, jossa tärkein kirja oli virsikirja. Sen olemassaoloa ja oppeja koulumme rehtori teologian ylioppilaan pätevyydellä pyrki valvomaan ja iskostamaan mieliimme, jopa pakolla.

Oman kokemukseni perusteella rohkenen suositella sekä opettajia että vanhempia kannustamaan lapsia omatoimiseen tiedon hankintaan, sen sisällön ymmärtämiseen sekä kriittiseen asennoitumiseen perustelemattoman "tiedon" suhteen. Oikean tiedon lisäksi lapsi tarvitsee myös opetusta taidoista, jotka antavat hänelle kyvyn soveltaa tietoa käytäntöön.

Asko Munukka, Lappeenranta