Lukijalta: Monitoimiareena keskustassa tuo strategian mukaista säpinää Lappeenrantaan

Lappeenranta strategiassa 2033 on mainittuna elinvoimainen kaupunki, imago ja yritysimagon parantuminen. Strategian mukaan lappeenrantalaiset kehittävät yritysystävällistä kaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti. Strategiset kärjet ovat: kasvua ja osaamista, puhdasta ja kestävääy, sykettä ja säpinää. Nämä kaikki toteutuvat monitoimiareenan keskusta vaihtoehdossa.

Kasvun näkökulmasta hankkeella on rakennusaikaiset ja myöhemmätkin työllisyysvaikutukset, verotulojen kasvu ja keskustan erilaisten yritysten mukanaolo on kaiken kaikkiaan kaupungin elinvoimaa parantava hanke. Puhdasta ja kestävää toteutuu suurempana joukkoliikenteen käyttönä ja kävelynä, kun taas Kisapuistoon mennään useimmiten omalla autolla. Täten hiilijalanjälki kiittää.

Strategisista kärjistä sykettä ja säpinää toteutuu kaupunkilaisten harrastamisen ja harrastusmahdollisuuksien aktivoimisella sekä elinvoimaisten kulttuuri- kuin urheilutapahtumien järjestämisenä.

Lisäksi tulee muistaa, että Lappeenkadun osalta kaupungin investointi on vain viisi miljoonaa euroa suurempi verrattuna Kisapuisto vaihtoehtoon. Merkittävää eroa ei myöskään ole vuosittaisissa käyttökuluissa: Lappeenkadulla 2,9 ja Kisapuisto vaihtoehdossa 2,7 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimeen panostus on muutaman sadan miljoonan euron luokkaa vuodessa.

Päätoimittaja Eeva Sederholm penäsi hyvin 7.10. Etelä-Saimaa -lehdessä käsitteen elinvoima näkemystä poliitikoilta. On mielestäni oleellista ymmärtää ja olla yhtä mieltä siitä, mitä kaupungin elinvoima pitää sisällään. Samoin toivoisin, että ymmärretään, mitä tarkoittaa monitoimiareena. Siellä voidaan järjestää eri jääurheilulajien harrastusmahdollisuuksia, kilpailuja, pelejä, eri kulttuurialojen tapahtumia, messuja ja eri yritysten palveluja tavoitteena tavoittaa suuri määrä palvelujen käyttäjiä ja tapahtumissa kävijöitä. Esimerkiksi viikoittain toistuvat jääkiekko ottelut ovat osallistujamäärältään suurin kulttuuritapahtuma ison osan vuodesta. Kisapuistoon jää jääurheilukeskus, jota voidaan vielä kehittää lasten ja nuorten eri harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi esimerkiksi kattamalla tekojää ja parantamalla kulkuyhteyksiä.

Toimikaamme Lappeenranta strategian 2033 mukaan innovatiivisesti ja rohkeasti!

Päivi Löfman

kaupunginvaltuutettu (kok.), Lappeenranta

Luetuimmat