Lukijalta: Ei alkuperäisiä asiakirjoja viranomaisille—Verotoimisto hukkasi paperini

Suomessa viranomaiset voivat hävittää heille lähetetyt asiakirjat – vailla vastuuta. Saarrettunakaan ei pidä jättää viranomaiselle alkuperäisiä asiakirjoja, vaan pitää ne aina itsellä ja lähettää viranomaiselle kopiot. Tämän olen todennut niin verottajaa, poliisia, sosiaalitointa kuin tuomioistuimiakin koskevana hyvänä neuvona.

Olen lähes koko verovelvollisuusikäni tehnyt veroilmoituksen kahtena kappaleena, itselle alkuperäiset, verottajalle kopiot. Jätin viime vuoden veroilmoituksen kaupungin verovirastoon määräaikaan mennessä paperisena, kun Omavero-ilmoituksen kautta ei saa kaikkia liitetiedostoja verottajalle.

Sain perjantaina 30.8. veroviraston uhkavaatimuksella pyynnön toimittaa 16.8. mennessä merkittävää osaa tuloistani koskevan selvityksen uudelleen. Kävin maanantaina 2.9. verovirastossa. Heillä ei ole tietoja. He lähettävät paperiset jollekin taholle, joka skannaa ne. Merkittävä osa veroilmoituksestani on siis jäänyt skannaamatta ja verovirasto väittää, ettei ole saanut tuota osaa veroilmoituksesta. Grr...

Open Offisella tehtyä koontilistaa en voinut liittää Omavero-ilmoituksen liitetiedostoksi. Suomen viranomaistoiminta on rapautunut tässäkin kohtaa.

Olisiko vihdoin kaikkien viranomaistahojen –erityisesti sosiaalitoimen –aika muuttaa kantansa siitä, että heidän tulee toimia kansalaisten palvelijoina, eikä kansalaisia jokaisessa asiassa perättömin syytöksin törkeisiin rikoksiin syyllistävinä ja syyttävinä ylimmäisinä simputtajina? Oikeusvaltion periaate pitäisi olla, että kukaan ei ole syyllistynyt mihinkään ennen kuin hänen todistetaan ja tuomitaan johonkin syyllistyneen.

Hannes Ruokokoski, Lappeenranta