Lukijalta: Lappeenrannan Energiaverkot vastaa: Ilmalinjojen rakentaminen on maakaapeleita edullisempaa ja niiden korjaaminen helpompaa

Lukijalta-palstalla kysyttiin (ES 30.5.) ”Miksi edelleen rakennetaan uusia ilmajohtoja”?

Lappeenrannan Energiaverkot parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuuttaan jakelualueensa eri osissa erilaisilla tekniikoilla. Asemakaava- ja taajama-alueiden toimitusvarmuuden parantaminen edellyttää pääsääntöisesti maakaapelointia. Vain hankalissa maasto-olosuhteissa (kalliot ym.) alueille jää ilmalinjoja. Niiltäkin osin ilmalinjat pyritään sijoittamaan nopeammin ja helpommin saavutettaviin paikkoihin.

Ilmalinjat ovat lisäksi mahdollisten vikojen sattuessa nopeammin korjattavissa kuin viat maakaapeliverkossa.

Taajama-alueiden ulkopuolella toimitusvarmuutta parannetaan osin myös maakaapeloinnilla, mutta suuremmalta osin nykyisten ilmalinjojen siirrolla nopeammin huollettaviin paikkoihin, kuten esimerkiksi metsistä tien varteen sekä ilmalinjojen johtoaukkoja leventämällä niin, että ympäröivästä puustosta tuleva haitta on epätodennäköinen. Näin olemme tehneet jo aiemmin Lappeenrannasta Ylämaalle ja tällä hetkellä näin tehdään muun muassa Savitaipaleelta Heituinlahden suuntaan.

Näin toimimalla rakennuskustannukset ovat maakaapelointia edullisemmat eikä sähkön siirtohintoihin aiheudu niin suurta korotuspainetta. Ilmalinjat ovat lisäksi mahdollisten vikojen sattuessa nopeammin korjattavissa kuin viat maakaapeliverkossa. Ilmalinjoissakin muuntamoita ei rakenneta enää pylväisiin, vaan ne sijoitetaan puistomuuntamokoppeihin.

Vuonna 2019 Lappeenrannan Energiaverkot parantaa toimitusvarmuuttaan muuttamalla ilmalinjoja maakaapeleiksi muun muassa Lappeenrannan Mattilassa ja Joutsenossa Kesola-Tyrminen-alueella. Joutsenossa eri alueilla kaapeloinnit tulevat jatkumaan vielä tulevina vuosina muun muassa Korvenkylän ja Punnanlahden alueella.

Lemin suunnalla on tällä hetkellä Kuukanniemi-Lemi maakaapeloinnin toteutus suunnitteluvaiheessa ja tämän jälkeen alkaa kirkonkylän kaapeloinnin suunnittelu. Ylämaan kirkonkylä maakaapeloinnin suunnittelu on myös aloitettu ja se toteutetaan suunnitelmien valmistuttua.

Savitaipaleen suunnalla jatketaan toimitusvarmuuden parantamista taajaman ulkopuolella Heituinlahden suuntaa rakentamalla pääsääntöisesti ilmalinjaa tien varteen leveämmälle johtokadulle. Myös maakaapelointia rakennetaan kyseiselle alueelle.

Yllä mainitun lisäksi kaikki muukin korvattavan ja uuden jakeluverkon rakentaminen toteutetaan toimitusvarmuuden vaatimuksia noudattaen.

Lisäksi verkoston käytettävyyttä parannetaan lisäämällä automaatiota ja vyöhykkeitä, jolloin saadaan mahdolliset häiriöalueet rajattua nopeammin ja sähköt palautettua nopeammin häiriöttömän verkon alueelle.

Jouni Horppu, verkostopäällikkö Lappeenrannan Energiaverkot Oy