Lukijalta: Ilmastonmuutoksessa ei tarvita kiihkoilua — faktat puhuvat puolestaan

Esitän, että annetaan ilmastonmuutoksen kieltäjien pysyä uskossaan, eikä lietsota turhaa eripuraa. Käännyttäminen lienee useimmiten mahdotonta.

On syytää kuitenkin korostaa, etteivät ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta tukevat faktat kiistä ilmaston luonnollisia kausittaisia vaihteluita. Jääkaudet ja lämpimät jaksot ovat kuuluneet ekohistoriaamme. Ilmasto tulee muuttumaan myös jatkossa luontaisesti. Helteiset kesät ja leudot talvet ovat yksittäisinä normaaleja, eikä näitä ilman pidemmän aikavälin tarkastelua ole perusteltua käyttää argumenttina puolesta eikä vastaan.

Nyt puhutaan ihmisen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Silloin kun ekosysteemiin kohdistuu ulkoista uhkaa, on muutos moninkertaisesti luonnollisia kausivaihteluita nopeampaa ja ennalta arvaamatonta. Jos luontaisissa vaihteluissa puhutaan tuhansien, kymmenien tuhansien, jopa satojen tuhansien vuosien tarkastelujaksoista, puhutaan nyt jälkiteollisen ajan lyhyestä syklistä, jonka ihminen on kaikessa viisaudessaan "sössimässä".

Ilmastonmuutoksen kieltäjätkin todennäköisesti tietävät jo peruskoulun alaluokilla opetetun fysikaalis-kemiallisen ilmiön, jossa hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut päästävät kyllä auringon tulolämmön maanpintaan, mutta myös hidastavat lämpösäteilyä haihtumista avaruuteen. Jos haluaa kokea käytännössä, miltä ilmiö tuntuu, kannattaa mennä helteellä kuumaan autoon, jonka ikkunat kyllä läpäisevät tulolämmön, mutta estävät lämmön haihtumista auton ulkopuolelle.

Nyt kun ihminen polttaa hiiltä enemmän kuin koskaan historiassamme, on ilmeistä, että hiilidioksidin määrä ilmakehässä kasvaa ja haittaa lämmön haihtumista.

Onneksi kansainvälinen yhteisö, Suomen hallitus ja monet vaikutusvaltaiset suuret yritykset ovat asiasta hyvin perillä. Uskon että kunnianhimoiset ratkaisut maapallon pelastamiseksi saadaan tehtyä tiedeyhteisöä ja laadukasta yliopistotutkimusta vastustavan joukon äänekkäästä toiminnasta huolimatta.

Ei tässä tarvitse kenenkään kiihkoilla — faktat puhuvat puolestaan. Jokainen uskokoon mitä itse haluaa.

Juha Huhtala (vihr.),

Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja, Kouvola