Lukijalta: Maailmankaupan markkinaliberalismissa menestyminen vaatii koulutuspanostuksia

Taloudellinen menestys vapailla ja kilpailuilla maailman markkinoilla edellyttää korkeaa koulutustasoa ja työn kilpailukykyistä työn hintaa. Myös meiltä. Kirjoitin hiljattain, että työllisyysasteen olennainen kohottaminen eli nuorten, työttömien ja maahanmuuttajien työllistäminen edellyttää lakisääteisen työehtosopimusten yleissitovuuden sopeuttamista. Se vaatii merkittävää asennemuutosta työmarkkinajärjestöjen edunvalvonnassa. Ilman ammattijärjestöjen proaktiivista ehdotusta hallitus on aseeton poliittisten, laittomien ja muiden lakkojen uhatessa.

Joku ehdotti, että Professoriliiton tulisi avata tänä umpisolmu. Utopiaa. Pienellä liitolla ei ole mitään markkinavoimaa puhumattakaan lainsäädäntö vallasta, luojan kiitos. Lainsäädäntövalta kuuluu edelleen eduskunnalle ainakin omien havaintojeni mukaan. Sen sijaan riittävän koulutustason ylläpito on hallituksen käsissä. Se vaatii entistä suurempaa panostusta ja tyydyttävän koulutusjärjestelmämme dynaamista kohentamista.

Maailmankaupan markkinaliberalismi on säälimätön. Se luo lisää kokonaishyvinvointia sinne missä työ ja osaaminen ovat kilpailukykyisemmällä tasolla. Kokonaishyvinvoinnin kasvu ei kuitenkaan jakaudu tasapuolisesti. Usein jo ennestään vauraat maat rikastuvat edelleen ja köyhät ontuvat perässä tai taantuvat entisestään. Vähän samaan tapaan monessa valtiossa käy sen kansalaisille.

Kiinalla on käytännöllisesti katsottuna rajattomat työvoimaresurssit. Sen valtiojohtoinen kapitalismi ei noudata kansainvälisiä pelisääntöjä. Kiinan taloudellinen ja poliittinen maailman valloitus on käynnissä. Kiinalla on verrattomat kilpailuedut. Asiaan on lopulta havahduttu, mutta juuri mitään ei ole saatu aikaan lukuunottamatta Trumpin herättämää kauppasodan uhkaa. Se tuskin ratkaisee mitään.

Matti Kurkela, professori, Lappeenranta