Lukijalta: Lentokenttä ei kuulu kaupungin peruspalveluihin

Etelä-Saimaa kirjoitti 13.1.2020, että kaupungin lentokenttätuki vuosina 2015—2019 oli 1 930 000 euroa. Tämä summa käytettiin pelkästään markkinointitukeen, joka jäi jutussa mainitsematta.

Etelä-Saimaan uutisessa 16.12.2019 mainitaan, että kaupungin tuki markkinointiin vuosina 2015—2019 oli tuo 1 932 089 euroa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2019 kaupunginhallituksen esitykset markkinoinnin strategisen rahoituksen lisäyksestä 500 000 euroa, tuesta lentoasemantoiminnan turvaamiseen 750 000 euroa (säädepääoman lisäys) ja 200 000 euroa DACH-markkinointituesta. Näiden tukien lisäksi Saimaan lentoasemasäätiön perustamiseen kaupungin säädöspääoma oli 1 000 000 euroa.

Edellä mainituista seuraa, että Lappeenrannan lentotoimintaa on tuettu vuosina 2015—2019 yhteensä 4 382 089 eurolla.

Lappeenrannan kaupungin tilipäätöstiedoista vuosilta 2016–2018 selviää (kts. kohta ulkoiset tuet), että Saimaan lentoasemasäätiö on saanut valtion (meidän veronmaksajien) tukea yhteensä 3 107 000 euroa. Lentokenttätoimintaa on tuettu siis vuosina 2015—2019 yht. 7 489 089 eurolla.

Saimaan lentokenttäsäätiön tilikauden tulos oli saaduista tuista huolimatta vuonna 2016 alijäämäinen 13 000 euroa, vuonna 2017 tulos oli ylijäämäinen 55 000 euroa ja vuonna 2018 alijäämäinen 80 000 euroa. Markku Lankinen arvio vuonna 2019 tuloksen olevan alijäämäinen n. 700 000 euroa, mutta kaupungin vahva tukien lisäys korjaa nähtävästi tulosta, asia selviää, kun tilinpäätös vuodelta 2019 valmistuu.

Kun Saimaan lentokenttäsäätiö perustettiin, hyväksyi Eu:n komissio 5.1.2017 (State aid SA.44097 (2016/N) Finland, Opereiting aid to Lappeenranta airport) Lpr:n lentoasema Oy:n tuet sillä ehdolla, että LVM (liikenne- ja viestintäministeriö), Etelä-Karjalan liitto ja Lpr:n kaupunki voivat kattaa lentokenttäyhtiön tappioita 2016 -03/2019 enintään 2 469 713 euroa. Tämän lisäksi LVM voi myöntää yhtiölle ei-taloudelliseen toimintaan esim. lennonjohtoon yms. hakemuksella todellisiin kuluihin perustuvaa valtion tukea (lähde Etelä-Karjalan liiton vetäytyminen ja sen osuuden lunastaminen Saimaan lentokenttäsäätiöstä 27.3.2017). Tilintarkastajilla riittääkin haasteita tarkistaa kuinka tukikirjaukset on kirjattu.

Kaupunki painottaa päätöksenteon avoimuutta. Milloin saamme tietoa siitä, miten matkustajamäärät jakautuvat suomalaisiin, venäläisiin ja muihin eurooppalaisiin? Matkustajamääriä ilmoitettaessa olisi hyvä myös mainita, tarkoittaako ko. määrä lähtevien ja saapuvien matkustajien yhteismäärää.

Kaupungin peruspalveluihin ei kuulu lentotoiminnan harjoittaminen. Yritysliiketoiminnassa on aina nimetty vastuuhenkilöt, jotka kantavat vastuun myös negatiivisista tuloksista. Poliittisessa päätöksenteossa ei ole nimetty vastuuhenkilöitä, on vain ns. kollektiivinen vastuu.

Luetuimmat