Lukijalta: Väestönsuojien merkitystä ei ymmärretä Lappeenrannassa

Lappeenrannan kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi hämmästytti kommenteillaan Etelä-Saimaassa 30.11. Leimi kyseenalaisti avoimesti yleisten väestönsuojien tarpeellisuuden ja kommenteista voi helposti tehdä johtopäätöksen, jonka mukaan hän ei ole vähääkään kiinnostunut kaupunkilaisten turvallisuudesta. Eikä asia näytä kiinnostavan muutenkaan kaupungin
johtoa.
Leimi haluaa purkaa kaupungissa olevat harvalukuiset yleiset väestönsuojat. Alkuun päästäisiin Armilan U-koulun väestönsuojasta ja jatkoa olisi odotettavissa Sammonlahdessa.
Leimin mukaan yleisissä väestönsuojissa on nytkin vain runsaat tuhat väestönsuojapaikkaa kaupungin yli 70 000 asukkaalle. Ja niinpä Leimi lausui: ”Millä perusteella noihinkaan lippuja myytäisiin, jos paikkoja tarvittai-
siin”.
En tiedä sitä, millainen Leimin todellinen ymmärrys väestönsuojien mahdollisesta tarpeesta on, mutta kyseisessä artikkelissa hänen esittämiensä mielipiteiden perusteella todellista ymmärrystä ja tietoa hänellä ei asiasta ole.
Leimille väestönsuojat ovat pelkkä turha kuluerä, eikä niitä siksi tarvita. Pelastuslaitoksen mielipiteet eivät kiinnosta ja ilmeisesti Leimi tietää, että hänellä on mahdollisen tarpeen ilmetessä oma väestönsuojelupaikka jo olemassa.
Sen sijaan, että kaupungissa tällä hetkellä suunnitellaan vähäisten väestönsuojien purkamista, kaupungin johdon olisi syytä kertoa kaupunkilaisille se, missä on kunkin oma väestönsuoja. Ja jos kaikille paikkoja ei löydy, se pitäisi kertoa avoimesti.
Kuten samassa Etelä-Saimaan artikkelissa todettiin, kaupungilla ei ole päivitettyä väestönsuojelustrategiaa. Pelastusviranomaiset ovat sitä pyytäneet, mutta asia ei ole virkamiehiä kiinnostanut. Ei Leimiä, ei myöskään ilmeisesti turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meurosta.
Ehkä luottamusmiesten tulisi herätä asiaan.

Ari Toivonen,
Lappeenranta