Lukijalta: Laitetaan lapsien hankkiminen valtion toimin tuettavien asioiden listalle ensimmäiseksi

Olemme saaneet vahvistuksen siihen, että Suomeen syntyy liian vähän vauvoja. Näin on varsinkin suurissa kasvukeskuksissa.

Koska suuri ellei suurin syy ilmaston lämpenemiseen on maapallon ihmisten liian suuri lukumäärä, herää kysymys, onko kyseessä perisuomalainen vastuullisen ilmastopolitiikan ilmentymä. Suurten kaupunkien vihreän elämäntyylin tulos.

Tosiseikka kuitenkin on, että vaikka me suomalaiset loppuisimme maapallolta kokonaan, niin väestönkasvun aiheuttama ilmastokriisi ei siihen pysähdy.

Meillä on alueita, joissa vauvoja syntyy vielä kohtuullisesti. Ne ovat valitettavasti väestömäärältään liian pieniä myönteisiä keitaita kokonaisuudessa, että ne pelastaisivat maamme. Pienten kuntien tilanne herättää kysymyksen siitä, onko todellinen syy pieneen syntyvyyteen se, että suurissa kaupungeissa normaalituloinen perhe, jolla on normaalit kulutustottumukset, ei kykene elämään normaalia elämää ilman asumis- tai muuta tukea.

Harrastaminen on kallista, lyhyet matkat ruuhkaisia ja vievät paljon aikaa. Varsinkin lasten kanssa vaivaton kulkeminen on haasteellista. Vaikka kulttuurin ja muun harrastamisen vaihtoehtoja on tarjolla teoriassa paljon, on niiden käytännön hyödyntäminen lapsiperheille vaativaa.

Olisiko tässä maakuntia puolustaville ajattelemisen aihetta? Suurten kaupunkien johtajat ovat asiassa oman selkeän kantansa määrittäneet muun Suomen vastaiseksi.

Meillä on monta kohtuullisilla palveluilla varustettua taajamaa tyhjenemässä. Vain työtä tarvittaisiin luotavaksi tai siirrettäväksi kasvukeskuksista niiden järkevämpään tekemisen ympäristöön. Siirrämme joustavasti yritysten ja myös valtioon kytkeytyviä puhelinpalveluja Espanjaan, niin miksi tämä siirto ei onnistuisi vaikkapa Lemille. Kysymys on perusarvoista ja siitä, kuinka yhteisen rahan käyttöä oikeasti ohjataan. Kuinka turvataan elinkelpoisen Suomen tulevaisuus.

Halpatyövoiman tuonti ei mielestäni ole ratkaisu. Nämä työntekijät keskittyvät jälleen kasvukeskuksiin ja heidän ansiotasonsa ei riitä taloudellisesti itsenäiseen elämään ilman erityyppisiä toimeentulotukia. Yritykselle halpatyövoima voi olla kannattava ratkaisu, yhteiskunnallemme ei.

EU- ja ETA- alueelta saavat tulla ihmiset meille töihin vapaasti jo nyt. Heidän osaltaan kyse on puhtaasti siitä, maksetaanko työstä riittävästi. Se tarkoittaa tässä sitä, että pystyy asumaan, harrastamaan ja elämään mukavasti haluamallaan tavalla omalla nettopalkalla ilman toimeentulotukia.

Laitetaan lapsien hankkiminen valtion toimin tuettavien asioiden listalle ensimmäiseksi. Nostetaan vauvan tekemisen ”tuotantopalkkio” riittävälle tasolle. Lisäksi meidän on turvattava hyvät töissä käynnin edellytykset lapsiperheille ympäristössä, jossa perheen on kokonaisuutena hyvä ja vaivatonta elää. Maakunnissa ja pienissä taajamissa tämä toteutuu parhaiten.

Jaakko Kilpeläinen, Lappeenranta

Luetuimmat