Lukijalta: Puhe ilmastonmuutoksesta on vastuunkantoa lapsista

Tarmo Häkkinen otti ilmastonmuutosasiaan kantaa (ES 25.11.) Lasten kyky käsitellä tietoa riippuu lapsen ikä- ja kehitystasosta. Samaa mieltä olen siitä, että lapsille ei pidä tuottaa ahdistusta eikä vyöryttää tietoa sellaisessa muodossa, jota hän ei voi käsittää.

Lapsi voi kysyä peloissaan ”hukummeko me kohta”, kun hän on kuullut, että merenpinta tulee nousemaan jäätiköiden sulaessa. Aikuisen pitää vastata rauhallisesti, että emme ole hukkumassa ja me aikuiset pystymme yhdessä estämään sen. Jos lapsi haluaa itse tehdä jotain, hänelle voi neuvoa, esimerkiksi missä voi säästää sähköä tai opettaa pitämään ruokaa arvossa.

Aikuisten on kyettävä vastaamaan lapsen kysymyksiin rehellisesti ja ymmärrettävästi.

Joka tapauksessa aikuisten on kyettävä vastaamaan lapsen kysymyksiin rehellisesti ja ymmärrettävästi. Aikuinen ei anna vain tietoa, vaan opettaa myös omilla puheillaan ja esimerkillään, miten pitää toimia ja mikä on tärkeää.

Mistä lapsi sitten saa tietoa, seuraavatko lapset mediaa? Itse olen huomannut, että harva lapsi tai nuori lukee sanomalehtiä tai katsoo tv:n uutisia. Useimmille tietolähde on kännykkä, some ja kaverit. Tietenkin omat vanhemmat ja opettajat koulussa olemme vastuussa tiedon jakamisesta.

Mikä sitten on meidän suomalaisten vastuu ilmaston muutoksesta? Käyttäydymmekö me kuin vapaamatkustajat ja ajattelemme, että yksittäisen ihmisen tai maan tekemisillä ei ole väliä? Jos vaadimme muita muuttamaan toimintaansa, mutta itse emme muuta mitään, olemme tekopyhiä ja vaatimuksemme ovat epäuskottavia.

Kun Suomi hoitaa oman luontonsa hyvin se toimii esikuvana siitä, miten asiat voidaan hoitaa myös muualla. Elintasomme on niin korkea, että meillä on varaa esimerkiksi kouluttaa köyhempien maiden nuoria ympäristöosaajiksi ja tukea puhtaamman tekniikan käyttöönottoa muissa maissa. Korkean kulutuksemme kääntöpuoli on yhä uusien hiilivoimaloiden rakentaminen halpatuotantomaissa kuten Kiinassa. Yksin me suomalaiset emme pysty vaikuttamaan, mutta yhteistoimin esim. EU:n kautta painoarvomme on jo suurempi.

Häkkisen kirjoituksessa on se väärinkäsitys, että nyt tapahtuvat muutokset ilmastossa ja luonnossa olisivat satunnaista vaihtelua tai luontoon kuuluvia asioita. Tietenkin tulivuoria purkautuu, salama iskee ja aiheuttaa metsäpaloja. Nyt tapahtuvat asiat ovat kuitenkin ihmisen toiminnan aiheuttamia.

Vaikka tutkijat kinastelevatkin asiasta, se kuuluu tieteen luonteeseen. Kuitenkin erittäin suuri osa tutkijoista on samaa mieltä ilmastonmuutoksen suunnasta ja aiheuttajasta eli kasvihuonekaasujen määrän lisääntymisestä ilmakehässä.

Median tehtävä on tuoda esille kaikille tärkeitä ajan ilmiöitä, osoittaa epäkohtia ja mahdollistaa keskustelu kansalaisten kesken. Poliitikkojen tehtävä on ajaa omien ryhmiensä etua, mutta sen yläpuolella on myös yhteinen etu, sekä suomalaisten että kaikkien ihmisten oikeus turvalliseen ympäristöön.

Risto Ritala,

Lappeenranta