Lukijat: Vanhustenhoivassa on edelleen vakavia puutteita

Vanhustenhoivan laadussa on edelleen vakavia puutteita eivätkä ikääntyneiden sosiaaliset oikeudet aina toteudu. Kotihoidon piirissä on yhä huonokuntoisempia ikääntyneitä myös olosuhteissa, joissa kotona asuminen ei enää ole turvallista.

Kriteerejä kotihoidon ja hoivapalveluiden piiriin pääsemiseksi on monilla paikkakunnilla kiristetty. Kotihoidon tukipalvelujen hankkiminen on puolestaan varallisuudesta kiinni. Samaan aikaan, kun kotona hoidetaan yhä enemmän ikääntyneitä ja he ovat yhä huonokuntoisempia, on hoitohenkilöstömäärää vähennetty. Henkilöstö vaihtuu kohtuuttoman tiuhaan, jotta kotihoidon turvallisuus ja pitkäjänteisyys voitaisiin varmistaa. Kotihoidon asiakkaiden mahdollisuudesta ulkoiluun ei vielä edes oikein puhuta, vaikka liikkumisen tarve on yksi tyydyttämättömistä perustarpeista.

Kotihoidon asiakkaiden mahdollisuudesta ulkoiluun ei vielä edes oikein puhuta.

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäälle annettavien palveluiden tulee olla laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Samoin laki edellyttää, että henkilöstön määrän tulee vastata palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta. Henkilöstömitoitusta tulee siis lisätä ikääntyneiden toimintakyvyn heiketessä.

Superin tuoreen selvityksen mukaan kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat eivät toteudu. Ammattilaiset arvioivat, että vain 19 prosenttia hoito- ja palvelusuunnitelmista toteutuu hyvin. Huolta aiheuttavat myös valvonnan niukat resurssit koko vanhustenhoivassa. Vanhusten hoivan valvonta nojaa omavalvontaan, mutta vanhustenhoivan kanteluiden määrä sekä esiin tulevat perusoikeuksien puutteet kertovat siitä, että viranomaisvalvontaa todella tarvitaan.

On surullista ja huolestuttavaa, että tällä hallituskaudella aiottiin ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta jopa laskea, vaikkakin suunnitelma onneksi peruttiin. Tosiasiassa tämä kuitenkin tapahtui, kun laatusuosituksia muutettiin siten, että henkilöstömitoitukseen voidaan laskea mukaan myös muuta kuin koulutettua hoivahenkilökuntaa. Valvonta- ja ohjaustoimintaa on suitsittu ennen näkemättömällä tavalla, ja on esimerkiksi luovuttu vanhustenhoivan valvontaohjelmasta, jossa asetettiin selkeitä laadullisia kriteerejä vanhustenhoivan palveluille.

Tuleville mahdollisille maakunnille on asetettu kovat säästöpaineet, ja uudistukseen sisältyvä menokuri estää kuntien palvelupanostukset jo nyt uudistuksen mahdollista toteutusta odoteltaessa. Toivomme todella, että vanhuksia ei aseteta maksumiehiksi, vaan yhteiskunnan yhteinen tahtotila on parantaa ja kehittää palveluja niin, että ihmisarvoinen vanhuus voidaan turvata.

Satu Taiveaho ja Päivi Helakallio-Ranta, Suvanto ry

Luetuimmat