Lukijalta: Tule onnelliseksi juuri sellaisena kuin olet

Etelä-Saimaa käsitteli 10.11. artikkelissaan, miten tulla onnelliseksi olemalla ekstrovertti. Viisaasti toimitus pyysi kahta asiantuntijaa arvioimaan artikkelin pohjana olevaa tutkimusta.

Asiantuntijat totesivat, että ekstrovertti käytös on kulttuurisidonnaista, samoin sen vaikutus hyvinvointiin, mikä on tärkeä ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa. Lainaamme erilaista hyvinvointiin liittyvää aineistoa vieraasta kulttuurista, ja esitämme helposti normina käyttäytymiselle täällä.

Asiantuntijat korostivat, että omien lähtökohtien vastainen toiminta voi olla kuormittavaa. Oman persoonallisuuden ja ulkoisen toiminnan välinen ristiriita näyttäisi lisäävän pikemminkin yksilön pahoinvointia kuin onnellisuutta pitkällä aikajänteellä. Toimituksen haastattelema Anne Lehtinen sanallisti tämän hyvin. Toimiminen oman luonteen vastaisesti oli ollut haasteellista ja sai lopulta vaihtamaan alaa.

Professori Keltikangas-Järvinen oikoo sosiaalisuutta koskevia myyttejä Yle Areenassa. Tärkeää on huomata, että ulospäinsuuntautuneisuus on eri piirre kuin sosiaalisuus, eikä rinnasteinen kuten artikkelissa esitetään. Kumpikaan edellisistä ei välttämättä tee yksilöstä empaattista ja toisia huomioonottavaa, mitkä ovat tärkeitä yhteistyötaitoja elämässä yleensä, eikä myöskään työnantajalle lojaalia. Silti työelämässä asiantuntijoiden mukaan painotetaan perusteettomasti sosiaalisuutta ja ulospäinsuuntautuneisuutta.

Arvostan toimituksen tapaa tuoda esille näkemys, että tietyn toiminnan sijaan onnellisuuden lähde voi olla hyvä itsetuntemus ja itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on. Näen, että myös tämä voi synnyttää positiivista mielialaa ja osaltaan lisätä seurallisuutta ja sitä kautta tuottaa hyvinvointia ja edistää onnellisuutta. Artikkelin otsikko tosin antaa mielikuvan juuri päinvastaisesta.

Tärkeintä mielestäni on oppia arvostamaan erilaisuutta niin itsessä kuin toisissa, olipa se työ- tai vapaa-ajan ympäristö — ja hyväksymään kaikki ihmiset juuri sellaisina kuin he ovat.

Tiina Timperi, YTM, KM, Lappeenranta