Lukijalta: Sähköiset mahdollisuudet tasavertaiseksi

Kevään kulku kääntyi opetusalalla toteutumaan hyvin eri tavalla, mihin perinteisesti on totuttu: luokkahuonevuorovaikutuksesta siirryttiin poikkeuksellisiin korvaavan opetuksen järjestelyihin. Haasteen edessä ovat niin oppilaat, opettajat, esimiehet, kodit kuin työantajatkin.

Opettajille muutos toi kädet täyteen töitä. Opetuksen muuntaminen sähköiseen muotoon niin, että kaikilla oppijoilla olisi mahdollisuus pysyä mukana omien oppimisvalmiuksiensa puitteissa ei ole aivan yksinkertainen tehtävä. Työtapojen ja -ympäristöjen muutos sekä ohjeistuksien ymmärrettävyys tuovat kaikki omat haasteensa.

Eräs tilanteen esiin nostama asia on käytettävissä oleva laitteisto. Kaikilla oppilailla ei ole ollut käytössään opetuksen järjestäjän tarjoamaa läppäriä ja siihen valmiiksi ladattuja oppimisalustoja tai muita opiskeluun liittyviä pohjia. Osa oppilaista osallistuu korvaavaan opetukseen ja tehtävien tekoon vanhempiensa työläppäreillä tai oman puhelimensa pienellä näytöllä.

Tilanne ei ole ideaali ja asettaa eittämättä oppilaan, jolla on läppäri, eriarvoiseen asemaan oppilaan kanssa, jolla opetuksen järjestäjän tarjoamaan laitetta ei ole tai ei ole ollut. Myöskään kaikilla opettajilla ei ole etäopetukseen soveltuvaa laitteistoa, henkilökohtaista työnantajan tarjoamaa älypuhelinta liittymällä varustettuna tai läppäriä. Yhdenvertaisuuskysymykset nousevat esiin.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Ari Torniainen tukee työllään opetusalaa tietoliikenneyhteyksien kehittämisen kautta. Meillä on vielä katvealueita Lappeenrannan ja Imatran taajamien läheisyydessä sekä heikkoyhteyksisiä alueita pohjoisissa kunnissa. Valokuidun lisäksi 4–5G-verkkojen toimintasäteiden riittävyyden mahdollistaminen toisi yhteyksien toimivuuden kannalta parannusta. Tosin jo päätelaitteen päivitys auttanee.

Tilanne antaa opetuksen järjestäjille mahdollisuuden tarkastella oppilaiden ja opettajien käytettävissä olevia laitteita, ympäristöjä ja koulutusta sekä sen jälkeen käytössä olevaa tukea näihin kaikkiin. Käynnissä on sähköisten mahdollisuuksien loikkaus ja hyvien työelämäkäytänteiden kehittäminen.

Eni Vitikainen

alueasiamies, OAJ Etelä-Karjala