Lukijat: Syrjäytymisvaaraa voisi torjua työttömyysturvaa uudistamalla

Maamme periaatteessa työikäinen väestö on noin 3,4 miljoonaa henkilöä. Heistä 72 prosenttia kuuluu työvoimaan.

Jos kaikki työkykyiset voitaisiin saada tuottaviksi kansalaisiksi, yläraja työvoimaosuuteen on noin 80 prosenttia, mihin esimerkiksi islantilaiset yltävät. Potentiaalia olisi jopa 20 miljardin euron kansantuotteen lisäykseen. Ongelmat olisivat tipotiessään.

Olisiko verotuskin tehtävä joustavaksi kuukausitulojen verotukseen pohjautuvaksi?

Sosiaaliturvamme on melkoinen tilkkutäkki. Ansiosidonnainen työttömyysturva antaisi pienituloisimmalle työttömälle 90 prosenttia edeltävän ajan ansiosta. Tämä oli lakien säätämisen aikana kohtuullista, olihan ansiotyössä käymisessä omat kustannuksensa.

Mutta asumiskustannukset ovat erityisesti pääkaupunkiseudulla räjähtäneet, joten työtön saa useasti asumistukea, eikä toimeentulotukikaan ole vieras asia. Näin työttömälle kertyy sosiaalitukia siinä määrin, ettei töihin paluu aikaisempaankaan työhön tunnu kannustavalta, vaikka verotus lievästi suosisi ansiotuloja työttömyysturvaan verrattuna.

Kun vuonna 1985 sosiaalietuudet työttömyysturva mukaanlukien pantiin verolle, normikotitalous oli kahden tulonsaajan talous. Näin ei taida enää olla. Kahden tulonsaajan talous ei ole enää tyypillisin talousyksikkö. Pienituloinen yhden tulonsaajan talous joutuu usein hakemaan toimeentulotukea.

Kun tulorekisteri alkaa olla valmis vuodenvaihteessa, on kysyttävä, olisiko verotuskin tehtävä joustavaksi kuukausitulojen verotukseen pohjautuvaksi eikä jäykkään vuosituloon perustavaksi. Tällöin voitaisiin saada verotuksen kannustimet välittömästi käyttöön. Myöskin erilaiset sosiaalitilimallit, joihin voisi kytkeä eläkekarttuman, kuten ETLA:n tutkija Niko Määttänen on maaliskuussa VM:lle laatimassaan raportissa esittänyt, on yksi tarkasteltava näkökulma.

Kun työttömyysturvan korvausaste laskee alle 60 prosentin jo keskitulotasolla, pitäisi tulevassa suuressa sotu-uudistuksessa pyrkiä auttamaan paremmalla työttömyysturvalla aina kuuden kuukauden työttömyyteen asti. Tutkimustulokset puhuvat sen puolesta, että työllistymisen edellytykset heikkenevät juuri kuuden kuukauden jälkeen.

Pelastetaan työttömyyden alkuvaiheen jälkeen työhaluiset syrjäytymiseltä.

Iikko B. Voipio, Taipalsaari

Luetuimmat