Lukijalta: Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela vastaa: Laptuote-säätiön suorahankintasopimus ei täyttänyt hankintalain edellytyksiä

Eksotella ja Laptuote-säätiöllä on ollut määräaikainen suorahankintasopimus vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä tukevasta toiminnasta, joka päättyy 31.12.2019. Eksoten hallitus päätti kokouksessaan 9.10., ettei tätä sopimusta jatketa, koska sopimuksen jatkaminen olisi ollut hankintalain vastainen. Asiasta pyydettiin myös asiantuntijalausunnot Kuntaliitosta.

Päätöksen perusteena on se, että vammaisten työllistymistä edistävistä palveluista ja työhönvalmennuksesta on voimassa oleva kilpailutettu puitesopimus Laptuote-säätiön kanssa. Kehitysvammaisille voidaan puitesopimuksen perusteella edelleen ostaa työtoiminnan palvelut Laptuotteelta. Tällä hetkellä 43 Eksoten vammaispalvelujen asiakasta on Laptuote-säätiön työtoiminnassa. Kyseessä ei ole työsuhde. Heille maksetaan työosuusrahaa yksi euro tunnilta, työn antama elämänsisältö säilyy ja toimintaympäristö pysyy tuttuna ja turvallisena. Näillä asiakkailla on pohjatulona eläke ja heidän toimeentulonsa perustuu sairauden tai vamman perusteella maksettaviin etuuksiin. Työtoiminnassa tehdään esimerkiksi erilaisia käsitöitä ja alihankintatöitä kokoonpanotehtävissä.

Kyseiset irtisanotut henkilöt eivät ole olleet työsuhteessa Eksoteen vaan Laptuotteeseen.

Suorahankintasopimuksella on palkkatyössä ollut tänä vuonna kaksi kehitysvammaista ja viisi muuta henkilöä, jotka eivät ole vammaispalvelujen asiakkaita. Laptuote-säätiöllä on esimerkiksi puutuotanto-osasto, pesula ja huonekalujen entisöintiosasto. Suorahankintasopimuksen piirissä olevat henkilöt ovat työskennelleet näiden osastojen tehtävissä palvelutuotannossa. Irtisanomiset on tehnyt Laptuote. Kyseiset irtisanotut henkilöt eivät ole olleet työsuhteessa Eksoteen vaan Laptuotteeseen, joka tietenkin voi työnantajana jatkaa työsuhteita niin halutessaan. Puitesopimus, hankintalaki ja muiden työtoiminta-asiakkaiden tasa-arvoisuus vain estävät sen, että Eksote maksaisi näiden ihmisten palkan.

Kahden kehitysvammaisen siirto Laptuotteen työtoimintaan puitesopimuksella on yksi mahdollinen jatkosuunnitelma heidän kohdallaan. Viiden sopimuksen piiriin kuuluvan henkilön osalta Eksoten aikuissosiaalityö selvittää yksilökohtaisesti jokaisen irtisanotun avun tarpeet ja auttaa heitä työllistymään avoimille työmarkkinoille. Siitä on informoitu sekä asianosaisia että Laptuotetta.

Käsityksemme mukaan joukossa on työntekijöitä, joilla ei välttämättä ole mitään sairautta tai vammaa, joiden vuoksi he olisivat vajaakuntoisia. Suojatyölainsäädännön aikaan suojatyötä voitiin järjestää esimerkiksi siksi, että asiakkaalla oli tarvetta huoltoapuun, nykyiseen toimeentulotukeen. Suojatyö poistui laista vuonna 2002.

Eksoten ja Laptuote-säätiön välisen suorahankintasopimuksen nimi ”Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä tukeva toiminta” on edellä mainituin perustein hieman harhaanjohtava. Suorahankintasopimuksen alla on ollut henkilöitä, jotka voivat mennä voimassa olevan puitesopimuksen alle ja niitä, jotka eivät tosiasiassa olisi kuuluneet pitkään aikaan minkään sopimuksen piiriin, vaan ihan normaalin työnhaun ja palkkatyön piiriin. Yleensä tällaisille henkilöille työnantaja maksaa itse palkan.

Timo Saksela, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

Kirjoitusta muutettu 18.10.2019 klo 17.48: muokattu otsikon sanamuotoa, poistettu maininta hankintalain vastauduudesta.