Lukijalta: Eksote nöyryyttää kuljetuksissa vanhuksia ja vammaisia kilpailutuksen nimissä

On syntynyt ihmetyksen aihetta vanhusten, vammaisten ja heidän omaisten keskuudessa, kuinka tämä uusi taksipalvelulaki toteutuu, vai toteutuuko ollenkaan?

Itsetarkoituksellisen kilpailutuksen takia ovat palvelut ilmeisten ”säästöjen” ansiosta jääneet täysin ala-arvoiselle tasolle, tai ei ole kyetty puutteellisen kaluston tai osaamisen vuoksi toteuttamaan lainkaan!

Kuljettaja vastaa ”tuskastuneena”, että ei ole aikaa, tilatkaa uusi kyyti!

Esimerkkejä elävästä elämästä: Kuljetukseen oikeutettu henkilö tilaa kuljetuksen, kuten ”kirjalliset ohjeet” edellyttävät, tuntia aikaisemmin, ehtiäkseen teatteriin näytöksen alkuun hyvissä ajoin. Kun he menevät ulos odottamaan sovittua kuljetusta, niin se saapuu noin puolitoista tuntia myöhemmin, jolloin on tietenkin epäoikeuden mukaista vaatia asiakkailta yhtään mitään, koska näytäntö on heidän osaltaan ”nähty”!

Toinen esimerkki: Henkilö tilaa kyydin käydäkseen lähikaupassa ja pyytää kuljettajaa odottamaan lain oikeuttaman 15 minuuttia säästääkseen pienistä tuloista yhden suuntaisen matkan! Kuljettaja vastaa ”tuskastuneena”, että ei ole aikaa, tilatkaa uusi kyyti!

Tässä vain kaksi esimerkkiä siitä, kuinka Eksote säästää nöyryyttämällä kuljetuksiin oikeutettuja vanhuksia ja vammaisia ”kilpailutuksen nimissä!

Eksote kilpailutti uuden lainsäädännön alkuun mennessä tilausvälitysyhtiöitä suorittamaan VPL:n oikeuttamia kuljetuksia jäsenkuntiensa alueelle. Kilpailun voitti Suomen Kunta Logistiikka Oy Espoosta, jonka omistaa kilpailuun osallistunut Taksikuljetus- ja tavaran kuljetusyhtiö Kajon Oy Espoosta! Taksi Saimaa Oy ei kilpailutukseen liittyviin ehdottoman jyrkkiin ja kalliisiin ”sanktioihin” voinut ryhtyä missään tapauksessa ja oli näin ollen Eksoten valinnan ulkopuolella, vaikka tuoteturvallisuus, palvelujen oikea-aikaisuus, sekä laatu olivat toimineet monia vuosia ilman suurempia kommelluksia pitäen asiakkaat ja heidän omaisensa ilman huolta siitä, missä kyydissä olija viipyy! Eli mihin kohtaan turvataan lain edellyttämä oikeus sosiaalisesti turvalliseen ”tuttuun” taksiin ja kuljettajaan?

Tuloksena edellä kerrotusta voidaan todeta; että hankintaosaaminen Eksoten vastuuhenkilöillä on ollut erinomaisen lyhytnäköistä ja huonosti valmisteltua, sillä jos ryhtyy paikkaamaan Eksoten taloutta kuljetuskustannuksia karsimalla, niin täytyy ensin kyetä selvittämään lain edellyttämät rajapinnat, joita vasten voi päätöksiä lähteä toteuttamaan.

Eli Eksoten ”säästöt”, jos ne esitettyjen sopimusehtojen mukaan peritään, ovat kuljetusten myöhästymisten vuoksi jo huomattavia summia näinkin lyhyellä tähtäyksellä!

Terveisiä liikenne- ja viestintäministeriöön ja -ministerille!

Lasse Untamo Kähärä, kunnanvaltuutettu,Taipalsaari