Lukijalta: Kansaneläkkeisiin pitää saada riittävät tasokorotukset

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöjen piirit ovat perustaneet edunvalvonnan yhteisjärjestön, Etelä-Karjalan Eetu, jonka toimialue on Etelä-Karjalan maakunta. Eläkeläiset haluavat olla tulevaisuudessakin vahvasti mukana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamissa. Eduskuntavaalit lähestyvät. Haluamme tuoda keskusteluun eläkeläisten keskeisiä teemoja keskusteluun vaalikentille.

On tärkeää, että Suomeen laaditaan pikaisesti eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma. Keskeinen osa tätä ohjelmaa tulee olla riittävät kansaneläkkeen tasokorotukset. Tulevan hallituskauden kiireellisimpiä tehtäviä on myös kansaneläkeindeksileikkauksen ja jäädytyksen peruuttaminen.

Eläkeläisten verotus tulee pikaisesti laskea samalle tasolle palkansaajien verotuksen kanssa. Verottoman eläketulorajan jälkeen ei eläkkeensaajien verotus saa olla palkkatulon verotusta ankarampaa.

Asuntopolitiikkaa on kehitettävä esteettömyyden ja ikäystävällisyyden periaatteiden pohjalta.

Uusia keinoja iäkkäiden kansalaisten kotona asumisen tukemiseen olisi kotitalousvähennystä uudistaminen. Pienituloisilla eläkeläisillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta kotitalousvähennykseen negatiivisen verotuksen takia. Näille eläkeläisille tulee luoda taloudellinen avustus, joka vastaisi perusteiltaan ja määrältään kotitalousvähennystä, mutta olisi verotuksellisesti nettomääräinen. Kohtuullistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden maksutaakkaa yhdistämällä maksukatot.

Kuntoutus on elintärkeä osa ikääntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoketjua. Hoitamattomina ja ilman aktiivista kuntoutusta erilaisille sairaudet ja tapaturmat aiheuttavat toimintakyvyn vähenemistä ja palveluiden tarpeen kasvua.

Aimo Röpetti, puheenjohtaja